Dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij

Gradivo v prostem dostopu:

  • monografske publikacije, urejene v 25 strokovnih skupin,
  • gradivo priročne knjižnice: leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi,
  • tekoče naročeni znanstveni in strokovni časopisi zadnjih 5 let,
  • zbirka standardov, pridobljenih za namen raziskav.

Gradivo, ki ni prosto dostopno:

  • zbirka raziskovalnih in strokovnih nalog,
  • zbirka objav naših raziskovalcev,
  • doktorska, magistrska in diplomska dela,
  • starejši letniki znanstvenih in strokovnih časopisov, ki se hranijo v knjižničnem arhivu.

Poročila o preiskavah, ki so zavedena v bazo COBIB/COBISS, so last naročnika in jih v knjižnici ne hranimo in ne izposojamo. Za dostop do vsebine posameznih poročil se je potrebno dogovoriti z naročnikom, podatke lahko dobite pri nas.

Dostop do elektronskih publikacij je zunanjim uporabnikom omogočen v prostorih knjižnice, in sicer na računalniku v čitalnici ali na svojem prenosniku s prijavo v naše omrežje ali EDUROAM.