Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode

  • ASFALTI in BITUMNI – laboratorijske in terenske preiskave
  • BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE – laboratorijske in terenske preiskave
  • KONTROLA KAKOVOSTI materialov in izvedbe asfalterskih in hidroizolacijskih del – med gradnjo in v celotni življenjski dobi
  • SVETOVANJE na področju asfaltov, bitumnov in bitumenskih proizvodov
  • DINAMIČNE PREISKAVE asfaltnih zmesi
  • TRAJNOSTNA GRADNJA – reciklirani materiali, LCA analiza
  • CERTIFICIRANJE – pooblaščene osebe za presojanje sistema notranje kontrole proizvodnje asfaltov, bitumnov in bitumenskih hidroizolacijskih materialov

Razvojno raziskovalne naloge:

Razvojno raziskovalne naloge od leta 2000 Financiranje Trajanje
Vpliv vrste asfaltne zmesi na hrupnost DARS d.d 2001-2003
Določanje odvisnosti staranja dveh tipov bitumna od uporabljanih kamnitih agregatov DARS d.d 2003-2004
Vpliv bitumenskih zalivk vzdolžnih razpok na torno sposobnost vozišč DARS d.d 2003-2004
Dinamične preiskave asfaltnih zmesi DARS d.d 2003-2004
Meritve gostote asfaltnih zmesi z elektronsko sondo Pavement Density Meter DARS d.d 2003-2004
Okolju prijazna proizvodnja asfaltov z optimizacijo dodajanja sekundarnih surovin v asfaltne zmesi
Nosilec: Kemijski Inštitut
ARRS 2010-2014

Pomembnejši projekti:

Pomembnejši mednarodni projekti od leta 2000 Financiranje Trajanje
SPENS – Sustainable Pavements for European New member States (nosilec ZAG) EC, 6 OP 2006 – 2009
Re-Road – End of life strategies of asphalt pavements (ZAG partner) EC, 7 OP 2009 – 2012
DIRECT-MAT – DIsmantling and RECycling Techniques for road MATerials (ZAG partner) EC, 7 OP 2009 – 2011
Pothole – Durable Pothole Repairs (ZAG partner) Era-Net Road 2011 – 2013
ASCAM – Asset Service Condition Assessment Methodology (ZAG partner) Era-Net Road 2009 – 2012
STARS – Scoring Traffic at roadworks (ZAG partner) Era-Net Road 2011 – 2013
Browser – Baselining Road Works Safety on European Roads (ZAG partner) CEDR 2013 – 2015
Consistend – A tool to assess the impact of construction process quality on the performance of pavements and its implementation in tenders (ZAG partner) CEDR 2014 – 2016

Akreditacija:

Laboratorij je akreditiran za preskušanje asfaltov, bitumnov in bitumenskih proizvodov po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Akreditacijska listina pri Slovenski akreditaciji ima št. LP-005.

Sodelovanja in članstva

  • CEN TC227 WG1, ZAS Združenje asfalterjev Slovenije, Komisija za asfalt pri DARS
  • sodelujemo v tehničnih odborih SIST pri pripravi novih standardov.
KDO SMO
Dušanka Bohinc Starič
dipl. inž. kem. tehnol.
Namestnica vodje
M: 041 387 760
dusanka.bohinc@zag.si
Stojan Ferlič
inž. grad.
M: 051 698 931
stojan.ferlic@zag.si
Miloš Kmet
M: 041 387 730
milos.kmet@zag.si
dr. Lidija Ržek
univ. dipl. inž. grad.
Namestnica vodje
M: 040 331 209
lidija.rzek@zag.si
Mateja Bohinc Niculović
dipl. inž. geod. (VS)
M: 030 362 533
mateja.bohinc-niculovic@zag.si
Vodja
dr. Marjan Tušar
univ. dipl. inž. kem.
M: 041 797 952
marjan.tusar@zag.si
Aleš Slapar
M: 041 570 063
ales.slapar@zag.si