NAZIV:
3D optični brezdotični digitalizator ATOS I
OPIS:
Kontaktne osebe:
Karmen Fifer Bizjak, T: +386 41 39 55 51, karmen.fifer@zag.si
Andraž Geršak, T: +386 1 28 04 245, andraz.gersak@zag.si
Janko Čretnik, T: +386 1 28 04 341, janko.cretnik@zag.si
Mateja Golež, T: +386 1 28 04 340, mateja.golez@zag.si


Sistem ATOS I omogoča zelo zahtevno in natančno tridimenzionalno zbiranje podatkov s pomočjo projicirane svetlobe in dveh kamer ter preračunavanja digitaliziranih podatkov na osnovi stereofotogrametrijske metode. Rezultati digitalizacije so zbrani v obliki podatkovnih modelov visokokavostnih poligoniziranih STL mrež, ASCII oblakov točk, IGES presekov ali poročil o kakovosti izdelkov, kar omogoča enostaven prenos podatkov tudi v druge sestave in aplikacije. Za barvno obdelavo 3D modelov se uporablja Geomagic Wrap programski paket. Oprema je lahka in prenosljiva, zato omogoča izvajanje meritev tako v laboratoriju, kakor tudi na terenu. Sistem v eni meritvi, ki traja 0,8 s, zajame do 800.000 točk. Velikost merjene povšine je 250 x 200 mm. Natančnost meritev je 0,01 mm.
DATUM NABAVE:
07.12.2009
SLIKE: