NAZIV:
Oprema za merjenje razporeditve por v svežem betonu
OPIS:
Air Void Analyser omogoča določitev kakovosti (velikostno razporeditev) zračnih por že v svežem betonu, na terenu, pred ali pred vgradnjo.
Princip delovanja je v tem, da iz danega vzorca betona izločimo vse pore, jih ujamemo ter izmerimo njihovo količino in razporeditev po velikosti. Glavna prednost AVA metode je možnost, da lahko določimo strukturo zračnih por v svežem betonu v manj kot 30 minutah. Preskus z AVA metodo se izvede na vzorcu sveže betonske malte. Vzorec lahko pridobimo iz betonskega vzorca vgrajenega v kocko ali prizmo ali pa iz horizontalne površine betona vgrajenega v vozišče ali prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta.
Naprava deluje na principu Stokesovega zakona - večji mehurčki se dvigajo hitreje kot manjši. Na podlagi znanih razmerij iz sestave betona se izračuna skupna količina por, velikostna razporeditev por ter faktor oddaljenosti por, ki ključno vpliva na obstojnost površine betona na zmrzovanje / tajanje.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: