Laboratorij za beton

Laboratorij za beton je sodobno opremljen laboratorij za preiskave, raziskave in razvoj na področju betona in betonske tehnologije. Laboratorij nudi tehnično in strokovno podporo proizvajalcem in uporabnikom, ki se soočajo s problemi ali vprašanji v zvezi z betoni, njihovo pripravo, vgrajevanjem in dokazovanjem kakovosti.

Številne metode so akreditirane v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 (Listina: LP-005). .

Dejavnosti

Laboratorij opravlja naslednje dejavnosti:

Pomembna raziskovalna oprema

Pomembnejši projekti in objave

Več o projektih in objavah najdete na povezavi.

Izobraževalna in mentorska dejavnost

Organiziramo in izvajamo:

  • izobraževanja in usposabljanja s področja preskušanja in izvajanja kontrole proizvodnje betona in agregata
  • usposabljanja v zvezi s postopki potrjevanja skladnosti in certificiranja s področja dejavnosti
  • strokovne seminarje

Diplomskim in podiplomskim študentom omogočamo izbiro atraktivnih raziskovalnih tematik s področja dejavnosti laboratorija in jim nudimo vodstvo (mentorstvo) ter pomoč pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Organiziramo vodene oglede laboratorija.

Zaposleni

Ime in priimek E-pošta T: 01/ 2804 – M:
1 Vladimir Bras vladimir.bras@zag.si 238 031 388 849
2 Ana Brunčič ana.bruncic@zag.si 304 070 532 812
3 Matej Frešer matej.freser@zag.si 625 051 374 132
4 dr. Lucija Hanžič lucija.hanzic@zag.si 622 030 644 915
5 Anton Kranjc anton.kranjc@zag.si 243 041 735 730
6 Adem Mujanović adem.mujanovic@zag.si 242 069 965 502
7 Tomaž Simon tomaz.simon@zag.si 558 070 695 029
8 Marija Simon maja.simon@zag.si 334 041 648 687
9 dr. Aljoša Šajna (vodja) aljosa.sajna@zag.si 306 051 609 741
10 Katarina Šter katarina.ster@zag.si 280 041 737 695
11 Tomislav Tomše tomislav.tomse@zag.si 339 041 268 941
12 Matjaž Urh matjaz.urh@zag.si 238 070 954 260