Laboratorij za beton

Laboratorij za beton je sodobno opremljen laboratorij za preiskave, raziskave in razvoj na področju betona in betonske tehnologije. Laboratorij nudi tehnično in strokovno podporo proizvajalcem in uporabnikom, ki se soočajo s problemi ali vprašanji v zvezi z betoni, njihovo pripravo, vgrajevanjem in dokazovanjem kakovosti.

Številne metode so akreditirane v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 (Listina: LP-005). .

Dejavnosti

Laboratorij opravlja naslednje dejavnosti:

Pomembna raziskovalna oprema

Pomembnejši projekti in objave

Več o projektih in objavah najdete na povezavi.

Izobraževalna in mentorska dejavnost

Organiziramo in izvajamo:

  • izobraževanja in usposabljanja s področja preskušanja in izvajanja kontrole proizvodnje betona in agregata
  • usposabljanja v zvezi s postopki potrjevanja skladnosti in certificiranja s področja dejavnosti
  • strokovne seminarje

Diplomskim in podiplomskim študentom omogočamo izbiro atraktivnih raziskovalnih tematik s področja dejavnosti laboratorija in jim nudimo vodstvo (mentorstvo) ter pomoč pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Organiziramo vodene oglede laboratorija.

KDO SMO
Vladimir Bras
inž. grad.
01 280 42 38
031 388 849
vladimir.bras@zag.si
Matej Frešer
dipl. inž. grad.
02 330 24 25
051 374 132
matej.freser@zag.si
dr. Lucija Hanžič
univ. dipl. inž. grad.
02 330 24 20
030 644 915
lucija.hanzic@zag.si
Anton Kranjc
inž. grad.
01 280 42 43
041 735 730
anton.kranjc@zag.si
Irfan Pašagić
01 280 45 58
031 388 819
irfan.pasagic@zag.si
Sebastijan Robič
mag. inž. ok. grad.
01 280 42 62
041 252 257
sebastijan.robic@zag.si
Marija Simon
univ dipl. inž.grad.
nam. vodje
01 280 43 34
041 648 687
maja.simon@zag.si
dr. Aljoša Šajna
univ. dipl. inž. grad.
vodja
01 280 43 06
051 609 741
aljosa.sajna@zag.si
Tomislav Tomše
inž. grad.
01 280 43 39
041 268 941
tomislav.tomse@zag.si
LABORATORIJ ZA BETON
KONTAKTNE OSEBE

Vodja laboratorija:
dr. Aljoša Šajna
e-pošta: aljosa.sajna@zag.si
T: 01 280 43 06
M: 051 609 741