NAZIV:
Konfokalni-metalografski mikroskop
OPIS:
Konfokalni-metalografski mikroskop omogoča ugotavljanje značilnosti por v strjenem betonu. Z ugotavljanjem značilnosti zračnih por v strjenem betonu, po metodi linijske mikroskopske analize, opisane v standardu SIST EN 480-11, je že v relativno kratkem času po vgraditvi (pri starosti betona cca 7 – 10 dni)  možno ugotoviti in z veliko verjetnostjo napovedati, ali bo nek beton odporen proti delovanju mraza in soli.
Struktura zračnih por po tej metodi je opisana s parametri :
–skupno vsebnostjo zraka (A) v % in vsebnostjo mikro por, ki so ≤ 300µm (A300) v % ,
–specifično površino zračnih por (α) v mm-1,
–faktorjem oddaljenosti (L) v mm,
–razporeditvijo zračnih por po velikosti in/ali številu.
Priprava preskusne površine je zelo pomembna in ima velik vpliv na rezultate preskusa. Po opisanih postopkih v standardu se površina za preiskavo pripravi z mokrim brušenjem in poliranjem ter kontrastiranjem cementne paste in zračnih por.
Konfokalni-metalografski mikroskop s (100±10)x povečavo je opremljen s sistemom za evidentiranje in zapisovanje skupne dolžine analizne poti (Ts), skupne dolžine prehodov preko zračnih por (Ta) in s sposobnostjo razdelitve por v razrede po velikosti.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: