NAZIV:
Oprema za merjenje zrakoprepustnosti betona
OPIS:
Ker je krovni sloj betona bistvenega pomena za trajnost betonskih konstrukcij, mu znanstveniki in inženirji posvečajo vse več pozornosti. K temu je bistveno pripomoglo spoznanje, da je sloj betona med opaženo površino in armaturo relativno zelo tanek, njegova kakovost pa lahko zaradi procesov kot so segregacija in krvavenje, obdelava površine in nega, nastanek mikrorazpok, itd., bistveno odstopa od tiste v jedru konstrukcijskega elementa.
V zadnjih letih je namenjena vse večja pozornost razvoju nedestruktivnih metod določanja propustnosti betona, ki podajajo oceno kakovosti krovnega sloja betona na osnovi meritev transporta snovi znotraj njega. Med takšne metode sodijo tudi tiste, ki merijo propustnost betona za pline (npr.  Torrent Permeability Tester).Metoda je v Švici standardizirana (SIA 262A)
Meritev zrakoprepustnosti po z opremo "TORRENT„ se lahko izvaja v laboratoriju ali na terenu.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: