Pomembnejši projekti v teku

Mednarodni projekti Financiranje Trajanje
EURAD
European Joint Programme on Radioactive Waste Management
Nosilec: Agence Nationale Pour La Gestion Des Dechets Radioactifs (Francija), ZAG partner
H2020-Euratom 2019 – 2024
CINDERELA
Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo
Nosilec: ZAG
H2020-EU.3.5.4. 2018 – 2022
EIT Urban Mobility RIS HUB Slovenia
Nosilec: ZAG
EIT 2020 – 2026
DIM ESEE-2
Dubrovnik International ESEE Mining school
Nosilec: Univerza v Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftna fakulteta (Hrvaška), ZAG partner
EIT RawMaterials 2021 -2025
LIFE proETV
Promocija in implementacija ETV kot prostovoljne verifikacijske sheme za preverjanje okoljskih tehnologij
Nosilec: Institute for Ecology of Industrial Areas, Katowice (Poljska), ZAG partner
LIFE 2020 – 2022
LIFE HIDAQUA
Sustainable water management on high water demanding industries
Nosilec: ZAG
LIFE 2019 – 2023
RIS-RESTORE
Evaluation of Red Mud Tailings in the ESEE region
Nosilec: ZAG
EIT RawMaterials 2020 – 2022
2sDR
Upscaling of the two step dust recycling process for EAF dust
Nosilec: Montanuniversität Leoben (Avstrija), ZAG partner
EIT RawMaterials 2020 – 2021
3DBriefcase
Learning the use of minerals through non conventional and digital tools
Izobraževanje o uporabi mineralov skozi nekonvecionalne in digitalne metode
Nosilec: Gomez Pardo Foundation (Španija), ZAG partner
EIT RawMaterials 2020 – 2021
SPL-CYCLE
Closing the loop of the Spent Pot-line (SPL)
Al smelting process
Nosilec: ZAG
EIT RawMaterials 2018 – 2021
PaperChain
New market niches for the pulp and paper industry waste based on circular economy approaches
Nosilec: Acciona Construction SA (Španija), ZAG partner
H2020 2017 – 2021
RIS-CuRE
Zero waste recovery of copper tailings in the ESEE region
Nosilec: ZAG
EIT RawMaterials 2019 – 2021
Mine Tour
Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma
Active conservation and evaluation of the natural and cultural heritage of mines and mining for the development of sustainable tourism
Nosilec: Grad Labin (Hrvaška), ZAG partner
ESRR, Interreg Sl-HR 2018 – 2021
REEBAUX
Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region
Nosilec: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, ZAG partner
EIT RawMaterials 2018 – 2021
RIS-RECOVER
Regional innovation scheme for zero waste extraction of critical raw materials
Nosilec: ZAG
EIT RawMaterials 2018 – 2021
EIT RawMaterials Hub
Regional Center Adria
Soustanovitelj: ZAG
EIT RawMaterials 2018 –
Nacionalni projekti Financiranje Trajanje
J2-9196 Mass concrete technological optimization by advances experimental methods
Masivni betoni tehnološka optimizacija z naprednimi eksperimentalnimi metodami
Nosilec: Univerza v Ljubljani, Falulteta za gradbeništvo in geodezijo; ZAG partner
ARRS 2018 – 2021