Home/ORGANIZACIJSKE ENOTE/Oddelek za materiale/Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale

Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale

Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale zagotavlja komplementarnost dobrih praks, izkušenj in znanj na področju preiskav teh materialov, ki so se pričele izvajati že takoj po ustanovitvi Gradbenega inštituta leta 1949. Jedro laboratorija je interdisciplinarna ekipa s področja gradbeništva, geologije in kemijske tehnologije.

Številne metode so akreditirane v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 (Listina: LP-005).

Dejavnosti

Laboratorij opravlja aplikativno raziskovalno – razvojno dejavnost z izvajanjem raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in neposredno z naročniki povezanih uporabnih raziskav ter strokovno, svetovalno in nadzorno dejavnost s področja:

Pomembna raziskovalna oprema

 • Računalniška tomografija
 • 3d snemanje
 • Mikroskopija
 • Spektroskopija
 • XRD SISTEM – rentgenski difraktometer
 • Porozimetrija in velikost delcev
 • Oprema za nedestruktivno preskušanje
 • Programska oprema za okoljsko vrednotenje
 • Komore za simulacijo vplivov okolja
 • Ostala oprema

Pomembnejši projekti

Izobraževalna in mentorska dejavnost

Organiziramo in izvajamo:

 • izobraževanja in usposabljanja s področja preskušanja in izvajanja kontrole proizvodnje betona in agregata
 • usposabljanja v zvezi s postopki potrjevanja skladnosti in certificiranja s področja dejavnostinstrokovne seminarje

Diplomskim in podiplomskim študentom omogočamo izbiro atraktivnih raziskovalnih tematik s področja dejavnosti laboratorija in jim nudimo vodstvo (mentorstvo) ter pomoč pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Organiziramo vodene oglede laboratorija.

KDO SMO
dr. Ana Mladenović
univ. dipl. inž. geol.
Vodja
01 280 43 94
041 788 407
ana.mladenovic@zag.si
dr. Alenka Mauko Pranjić
univ. dipl. inž. geol.
1. nam. vodje lab.
01 280 42 51
051 690 478
alenka.mauko@zag.si
Janko Čretnik
univ. dipl. inž. geol.
2. nam. vodje
01 280 43 41
041 688 061
janko.cretnik@zag.si
Darko Bogataj
01 280 44 50
darko.bogataj@zag.si
Sabina Drnovšek
dipl. inž. kem. tehnol.
01 280 42 25
040 848 535
sabina.drnovsek@zag.si
Marija Đurić
mag. kem.
01 280 45 07
030 322 203
marija.djuric@zag.si
dr. Mateja Golež
univ. dipl. inž. geol.
01 280 43 40
051 690 474
mateja.golez@zag.si
Anja Ilenič
mag. inž. geol.
01 280 42 20
070577446
anja.ilenic@zag.si
Nina Kalan
univ. dipl. biol. (UN)
01 280 42 25
nina.kalan@zag.si
dr. Mateja Košir
univ. dipl. inž. geol.
01 280 42 51
030 450 839
mateja.kosir@zag.si
Adem Mujanović
inž. geo. Bachelor
01 280 42 42
069 965 502
adem.mujanovic@zag.si
Marija Nagode
inž. kem. tehnol.
01 280 42 11
041 323 546
marija.nagode@zag.si
dr. Primož Oprčkal
univ. dipl. inž. geol.
01 280 45 07
041 290 698
primoz.oprckal@zag.si
dr. Darja Rant
univ. dipl. inž. obl. teks. in oblač.
01 280 43 40
041 837 458
darja.rant@zag.si
dr. Vesna Zalar Serjun
univ. dipl. inž. geol.
01 280 43 41
vesna.zalar@zag.si
dr. Sara Seršen
univ. dipl. kem.
01 280 45 07
040 889 963
sara.sersen@zag.si
Janez Sevšek
univ. dipl. inž. geol. (UN)
01 280 42 42
janez.sevsek@zag.si
dr. Mateja Štefančič
univ. dipl. inž. geol.
01 280 44 02
mateja.stefancic@zag.si
dr. Darina Štyriakova
darina.styriakova@zag.si
LABORATORIJ ZA KAMEN, AGREGAT IN RECIKLIRANE MATERIALE
KONTAKTNE OSEBE

Vodja laboratorija:
doc. dr. Ana Mladenović
e-pošta: ana.mladenovic@zag.si
T: 01 280 43 94
M: 041 788 407

AKREDITACIJA