Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale

Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale zagotavlja komplementarnost dobrih praks, izkušenj in znanj na področju preiskav teh materialov, ki so se pričele izvajati že takoj po ustanovitvi Gradbenega inštituta leta 1949. Jedro laboratorija je interdisciplinarna ekipa s področja gradbeništva, geologije in kemijske tehnologije.

Številne metode so akreditirane v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 (Listina: LP-005).

Dejavnosti

Laboratorij opravlja aplikativno raziskovalno – razvojno dejavnost z izvajanjem raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in neposredno z naročniki povezanih uporabnih raziskav ter strokovno, svetovalno in nadzorno dejavnost s področja:

Pomembna raziskovalna oprema

 • Računalniška tomografija
 • 3d snemanje
 • Mikroskopija
 • Spektroskopija
 • XRD SISTEM – rentgenski difraktometer
 • Porozimetrija in velikost delcev
 • Oprema za nedestruktivno preskušanje
 • Programska oprema za okoljsko vrednotenje
 • Komore za simulacijo vplivov okolja
 • Ostala oprema

Pomembnejši projekti

MEDNARODNI projekti:

 • ReBuilt
 • WEEE-NET9
 • CO2TREAT
 • CASTQC
 • LIFE IP RESTART

NACIONALNI projekti:

 • J1-4413
 • J1-3029
 • L7-3185

Izobraževalna in mentorska dejavnost

Organiziramo in izvajamo:

 • izobraževanja in usposabljanja s področja preskušanja in izvajanja kontrole proizvodnje betona in agregata
 • usposabljanja v zvezi s postopki potrjevanja skladnosti in certificiranja s področja dejavnostinstrokovne seminarje

Diplomskim in podiplomskim študentom omogočamo izbiro atraktivnih raziskovalnih tematik s področja dejavnosti laboratorija in jim nudimo vodstvo (mentorstvo) ter pomoč pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Organiziramo vodene oglede laboratorija.

Zaposleni

Ime in priimek E-pošta T: 01/ 2804 – M:
1 Darko Bogataj darko.bogataj@zag.si 199
2 Sabina Drnovšek sabina.drnovsek@zag.si 225 040 848 535
3 Marija Đurić marija.djuric@zag.si 341 030 322 203
4 dr. Mateja Golež mateja.golez@zag.si 340 051 690 474
5 Anja Ilenič anja.ilenic@zag.si 220 070 577 446
6 Nina Kalan nina.kalan@zag.si 402 070 450 615
7 dr. Mateja Košir mateja.kosir@zag.si 219 030 450 839
8 dr. Davor Kvočka davor.kvocka@zag.si 315 070 496 914
9 dr. Lucia Mancini lucia.mancini@zag.si 394 070 495 598
10 dr. Dragica Marinič dragica.marinic@zag.si 225 070 662 904
11 dr. Alenka Mauko Pranjić alenka.mauko@zag.si 251 051 690 478
12 doc. dr. Ana Mladenović ana.mladenovic@zag.si 394 041 788 407
13 Marija Nagode marija.nagode@zag.si 211 041 323 546
14 dr. Primož Oprčkal (vodja) primoz.oprckal@zag.si 507 041 290 698
15 dr. Primož Pavšič primoz.pavsic@zag.si 221 031 325 750
16 dr. Sara Seršen sara.sersen@zag.si 507 040 889 963
17 Janez Sevšek janez.sevsek@zag.si 242
18 dr. Mateja Štefančič mateja.stefancic@zag.si 341
19 Miha Štruc miha.struc@zag.si 220
20 dr. Alberto Viani alberto.viani@zag.si 315 070 449 116
21 dr. Vesna Zalar Serjun vesna.zalar@zag.si 341 031 338 261