NAZIV:
Metalografsko-konfokalni mikroskop Carl Zeiss Axio
OPIS:
Mikroskop, izdelan po naročilu, za a) opazovanje preparatov v odsevni svetlobi z različnimi kontrastnimi tehnikami (svetlo polje, temno polje, DIC) in b) opazovanje topografije in mikrostrukture s konfokalnim laserskim sistemom LSM 700 (dva laserska vira: trdninski laser z valovno dolžino vzbujanja 405 nm in trdninski laser z valovno dolžino vzbujanja 555 nm). Mikroskopske posnetke, narejene z odbito svetlobo, je možno obdelovati v programski opremi Axio Vision 4.7 z dodatnimi moduli kot so “MosaiX”, “Autofocus”, “Airvoid”, “Grains”, “Graphite”, “Multiphase”. Rekonstrukcija slike, posneta s konfokalnim laserskim sistemom, poteka v programski opremi ZEN 2009 z možnostjo izračuna profilometričnih parametrov (SIST EN ISO 4287) in površinskih parametrov. Sedem objektivov povečave 1,25x, 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x in 100x.
DATUM NABAVE:
02.03.2011
SLIKE: