NAZIV:
Optični emisijski spektrometer za analizo kovin SPECTRO MAXx
OPIS:
Opravljamo kemijsko analizo nizkolegiranih, srednjelegiranih in visokolegiranih ogljičnih jekel, nerjavnih jekel, litega železa, aluminija in njegovih zlitin ter bakra in njegovih zlitin.
Kemijsko analizo kovin opravljamo na optičnem emisijskem spektrometru SpectroMAXx,  proizvajalca Spectro. Analiza omenjenih kovin in njihovih zlitin, ki jo omogoča ta oprema, je osnovana na uporabi najnovejših optičnih komponent, skupaj z inovativnimi elektronskimi tehnologijami ter CCD detektorji. Posebej razvita optika s številnimi detektorji pokriva celotno območje valovnih dolžin in omogoča detekcijo vseh elementov v kovinskih materialih - tudi ogljika, fosforja, žvepla in dušika. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko zanesljivo določimo kvaliteto neke zlitine.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
21.10.2013
SLIKE: