NAZIV:
Avtoklav SSRT z obtočnim sistemom, CORMET
OPIS:
Avtoklav z obtočnim sistemom omogoča izpostavo vzorcev v zelo čisti vodi pri temperaturi do 300°C. Zaradi visokega tlaka (do 170 bar) je voda vseskozi v tekočem agregatnem stanju. Tovrstno okolje je značilno za primarni hladilni krog vrelovodnega (BWR) jedrskega reaktorja. Avtoklav je prvenstveno namenjen prav simulaciji tega okolja za potrebe preiskav napetostno-korozijskega pokanja kovinskih komponent v primarnem krogu jedrskega reaktorja. Avtoklav ima 3L titanovo tlačno posodo, vgrajen ima natezni stroj s hodom 24 mm in maksimalno silo 30 kN, ki omogoča počasne natezne preizkuse (SSRT, konst. obremenitev ipd.).  Prav tako ima ročni manipulator, ki omogoča ročno razenje vzorca. Obtočni sistem avtomatsko regulira želeno količino raztopljenega kisika (20-3000 ppb) in opravlja čiščenje vode (prevodnost pod 0.1 uS/cm). Pretok je nastavljiv v območju 0.2-0.3 L/min. Med izpostavo/natezanjem lahko izvajamo tudi določene elektrokemijske preiskave – avtoklav ima 4 kabelske prevodnice za povezavo vzorca (ali več njih) in zunanjosti (potenciostat ipd.), prav tako ima tudi namensko Cu/Cu2O/ZrO2 referenčno elektrodo.

Lastnosti:
  • študij napetostno-korozijskega pokanja ter tribokorozije na kovinah
  • možnost razenja vzorca
  • območje obremenjevanja: 30 kN, najvišji delovni pritisk: 170 bar, najvišja delovna temperatura: 300°C, volumen tlačne posode 3 L, material Ti
  • okolje demineralizirana voda, izjemoma lahko tudi inertna atmosfera (npr. argon)
  • naraščajoča, konstantna ali ciklična obremenitev ali preskusi brez obremenitve
  • meritve mehanskih veličin (sila, raztezek, deformacija), elektrokemijskih lastnosti (elektrokemijski šum, potenciodinamične in potenciostatske meritve, impedančna spektroskopija) ter v določenih primerih tudi akustične emisije.
Najem in dostop do opreme skupaj z usposobljenim operaterjem je možen po predhodnem dogovoru.

Oprema je bila nabavljena v sklopu ARRS javnega razpisa za so-financiranje znanstveno-raziskovalne opreme (Paket 14  in Paket 17).
Datum nabave:
Avtoklav SSRT: 24. 08. 2011
Nadgradnja – obtočni sistem: 15. 11. 2019
DATUM NABAVE:
24.08.2011
SLIKE: