NAZIV:
Vlažna / industrijska komora
OPIS:
Preiskave v vlažni atmosferi se izvajajo skladno s standardi SIST EN ISO 6270-1 in 2 del, v industrijski atmosferi pa skladno s standardoma SIST EN ISO 6988 in SIST EN ISO 3231. Velikost izpostavnega prostora komore je 700 x 450 x 500 mm.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: