NAZIV:
XRD oprema
OPIS:
Rentgenska difrakcijska analiza (XRD) nam omogoča preiskovanje strukture različnih materialov:
  • njihovo atomsko ureditev,
  • merjenje povprečnih razmikov med atomskimi plastmi,
  • določanje velikost in orientacijo posameznih kristalov,
  • določanje kristalne strukture neznanega materiala,
  • merjenje velikosti, oblik in notranjih napetosti posameznih kristalnih regij,
  • določanje morebitnih nepravilnosti.
Rentgenski difraktometer se bo uporabljal za pridobivanje kvalitativnih difrakcijskih podatkov, kot na primer merjenje razlike napetosti na kovinskem vzorcu, z uporabo posebnega modula PAN Analitical Stress Software.
 
DATUM NABAVE:
01.10.2015
SLIKE: