NAZIV:
J2-4424 Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine
OPIS:
Ohranjanje kulturne dediščine (KD) je edini način za njen učinkovit prenos na prihodnje generacije. Ključ do uspešnega ohranjanja zgodovinskega materiala je multidisciplinarni pristop, ki vključuje veliko število korakov, od temeljnega razumevanja kulturne dediščine in njenega stanja do ustrezne izbire in izvedbe potrebnih konservatorskih posegov. Da bi zagotovili prihodnost kulturne dediščine, je potrebno preverjati učinkovitost konservatorskih posegov ter dolgoročno spremljati KD. Stenske poslikave so ena najpomembnejših vrst kulturne dediščine. Tiste , ki krasijo fasade, so še posebej podvržene propadanju, saj so neposredno izpostavljene okoljskim vplivom. Digitalna dokumentacija lahko bistveno izboljša razumevanje njihovega sedanjega stanja ter načrtovanje vzdrževanja, konservatorske obnove in promocije. Napredne tehnike so lahko še posebej koristne pri zagotavljanju celovite ocene preiskovane površine, saj se lahko pridobljeni podatki uporabijo za opredelitev tistih posebnih območij, na katerih so potrebne nadaljnje analitične meritve, vzorčenje, laboratorijske analize ali konservatorsko-restavratorski posegi. Uporaba analitičnih orodij je zelo zaželena pri razvoju novih materialov, kot so novi postopki čiščenja in utrjevanja, predstavljeni v projektu, saj jih je mogoče uporabiti za spremljane stanja KD po posegih. Takšni znanstveni pristopi so zelo dobrodošli, saj je dolgoročna učinkovitost novih postopkov še vedno neraziskana. V predlaganem raziskovalnem projektu se bomo osredotočili na celostni pristop k ohranjanju stenskih poslikav z (a) uporabo napredne neinvazivne opreme (z uporabo dronov) za ocenjevanje stanja zgodovinskih materialov in spremljanje učinkovitosti konservatorskih posegov, (b) najsodobnejšim pristopom čiščenja stenskih poslikav z vključitvijo računalniškega modeliranja in (c) razvojem novega učinkovitega postopka utrjevanja z oceno stabilnosti novega sistema utrjevanja v zunanjem okolju. Z namenom, da bi izboljšali kakovost, selektivnost, minimalno tveganje in cenovno dostopnost, bomo sistematično preizkušali in optimizirali izbrane tradicionalne in napredne sisteme za čiščenje stenskih poslikav. Poseben poudarek bo na razvoju analitičnega pristopa za objektivno oceno sistemov čiščenja, testov in posegov s poudarkom na optimizaciji neinvazivnih analitičnih orodij. Uvedba računalniškega modeliranja in molekulske simulacije izbranih sistemov čiščenja bo pripomogla k boljšemu razumevanju postopkov čiščenja. Izboljšanje učinkovitosti utrjevanja bomo dosegli z razvojem novega postopka utrjevanja z uporabo kombinacije dveh utrjevalcev: komercialno dostopne disperzije nanodelcev Ca(OH)2 in vodne raztopine kalcijevega acetoacetata. Iskali bomo sinergijske učinke obeh uporabljenih utrjevalcev ter ocenili stabilnost novega sistema utrjevanja v zunanjem okolju. V projektu razvite rešitve bomo integirali v celovit konzervatorski poseg in ga prikazali na študijskem primeru, na stenski poslikavi na fasadi cerkve Marijinega oznanjenja, Crngrob, Škofja Loka, Slovenija. Poleg tega bomo s pomočjo dronov zbirali podatke, potrebne za 3D-modeliranje ocene stanja izbrane stenske poslikave, ter za spremljanje učinkovitosti po konzervatorskih posegih.  
TRAJANJE:
2022/10/01 - 2025/09/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
VEČ: