SPOZNAJ sistem evalvacije raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani

29.01.2024

Univerza v Ljubljani (UL) se je odzvala na spremembo zakonodaje o raziskovalnem delu in uvedbo stabilnega financiranja raziskovalnega dela na akademskih ustanovah. Vzpostavila je lastni sistem evalvacij raziskovalnega dela, katerega uvajanje bo konzorcij projekta SPOZNAJ predstavil v četrtek, 1. februarja 2024,med 10.30 in 12:00.

Informacije in prijava na dogodek

Sistem evalvacij raziskovalnega dela in njegovo uvedbo bo predstavil prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom, zato se tudi prijavite se na ZOOM povezavi.

Predstavitev bo potekala v slovenščini. Podnapisi v slovenščini in angleščini bodo zagotovljeni po dogodku skupaj s posnetkom, ki bo na voljo za kasnejši ogled na platformi Arnes Video.

Sistem evalvacij raziskovalnega dela

Sistem UL temelji na pretežno kvalitativni oceni raziskovalnih in družbenih dosežkov raziskovalcev/raziskovalnih skupin in bo postopoma uveden kot enoten sistem ocenjevanja raziskovalnih programov, ki že potekajo na UL, ter ocenjevanja predlogov za nove raziskovalne programe.

Poleg klasičnih raziskovalnih programov so v sistem uvedli koncept t.i. zagonskih programov, ki so namenjeni mlajšim raziskovalcem, ki si utirajo samostojno raziskovalno pot in jim bodo ti štiriletni programi lahko pri tem pomagali. Pomembno je, da ocenjevanje temelji na kvalitativni presoji raziskovalnega dela s strani povsem neodvisnih ocenjevalcev, ki so jih pridobili preko partnerskih univerz. 28 panelistov, ki so zastopali podpodročja ERC, je imelo nalogo uskladiti ocene recenzentov in pripraviti končni predlog financiranja raziskovalnih programov, ki ni temeljil le na ocenah recenzentov, temveč na resnično kvalitativni presoji vsakega predloga na srečanjih panelistov.

Projekt SPOZNAJ

Slovenija je odprto znanost vključila v nacionalne pravne podlage za raziskovalno dejavnost (zakon, uredba), za vzpostavitev ekosistema odprte znanosti pa so načrtovane aktivnosti v Akcijskem načrtu za odprto znanost kot izvedbenem dokumentu 6. poglavja Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30).  

Aktivnosti iz Akcijskega načrta za odprto znanost bodo financirane tudi s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost, v katerem je glede digitalizacije izobraževanja ter znanosti predvideno: 

  • zagotovitev stabilne, odporne medkrajevne in optične povezave raziskovalno-izobraževalnega hrbteničnega omrežja na najmanj 40 obstoječih medkrajevnih in optičnih povezavah raziskovalno-izobraževalnega omrežja v javni lasti (izvede ARNES), 
  • vzpostavitev dveh novih delujočih podatkovnih središč za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov (izvede ARNES), 
  • prilagoditev dvajsetih javnih raziskovalnih organizacij za delovanje v skladu z načeli odprte znanosti. 

Še več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta SPOZNAJ. Če želite prejemati novice o projektu, se lahko prijavite na obveščanje prek povezave.