ZAG na Dnevu ARIS 2023

04.12.2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je 21. in 22. novembra 2023 organizirala nacionalni dogodek Dan ARIS. Udeležilo se ga je več kot 200 mladih in uveljavljenih raziskovalcev, mentorjev ter predstavnikov gospodarskih, izobraževalnih, inovacijskih in raziskovalnih organizacij iz Slovenije in tujine.

Na tem osrednjem dogodku slovenske znanstvenoraziskovalne in inovacijske skupnosti je bil prisoten tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Dogodek je potekal pod sloganom “Podpiramo odličnost, ki izpostavlja novosti v delovanju agencije, vlogo Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji, izzive implementacije odprte znanosti, prizadevanja za boljše sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom ter najvidnejše raziskovalne dosežke v okviru projekta Odlični v znanosti 2023”.

Skupni dogodek ARIS in SPIRIT Slovenija

Letošnja pomembna novost Dneva ARIS 2023 je bil skupni dogodek mreženja in povezovanja, ki ga je ARIS v okviru Načrta za okrevanje in odpornost organizirala v sodelovanju s SPIRIT-om Slovenija. Namenjen je deležnikom znanstvenoraziskovalnega in gospodarskega področja, odločevalcem z obeh področij ter zainteresirani širši javnosti.

Glavno temo – izboljšanje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom – so naslovili v okviru okrogle mize. Predstavljene so bile tudi obstoječe dobre prakse premagovanja vrzeli med akademsko skupnostjo in uporabniško sfero ter raziskovalni projekti in ciljni raziskovalni programi, ki so bili zaključeni v letu 2022.

V okviru skupnega dogodka se je kot javni raziskovalni inštitut predstavil tudi ZAG. Na stojnici, kjer ste lahko pridobili več informacij o naših dobrih praksah ter projektih Cinderela in FLOW, so bile prisotne dr. Mateja Košir, dr. Alenka Mauko, dr. Majda Pavlin in dr. Urška Kropf.

Prelomno leto za ARIS

»Leto 2023 je za agencijo prelomno leto v več pogledih. Z novelo Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je bila ustanovljena nova agencija ARIS kot univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki s prevzemom dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij ob znanstvenoraziskovalnem vzpostavlja tudi inovacijski steber,« je povedala dr. Špela Stres, direktorica agencije. ARIS tako deluje od 11. maja 2023 in je od Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) prevzela dejavnost na področju tehnološkega razvoja in inovacij.