Vsebina za vas

Z multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva, ter povezovanjem temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov je ZAG prepoznaven doma in v tujini.

Deluje kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogoča neposreden stik podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Cilj ZAG-a je dosegati strokovno in znanstveno odličnost, zato je za opravljanje svojih dejavnosti organiziran v: