Mednarodno priznana organizacija
na področju gradbeništva

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije. S sodelovanjem v mednarodnih projektih na različnih področjih gradbeništva krepimo stike in izmenjujemo znanje z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Sodelovanje v mednarodnih projektih nam omogoča stik in izmenjavo znanja z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

ZAG opravlja preskušanja in merjenja, pripravlja mnenja in ekspertize ter izvaja zunanjo kontrolo kakovosti in preiskave na terenu in v laboratoriju na področjih: stavb, mostov, pregrad, cest, železnic, žičnic, daljnovodov in drugih stolpov, naravnih in drugih nesreč, predorov in podzemnih prostorov.

Med prejemniki Jesenkovih nagrad 2023 tudi naš dr. Rožle Repič

01.03.2024|

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF UL) podeljuje Jesenkove nagrade že vse od leta 1973. Letos Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija za leto 2023 prejme naš ...

Kako “nevidno narediti vidno”

29.02.2024|

Na ZAG-u se danes zaključuje tridnevna delavnica o naprednih rentgenskih tehnikah v geoloških znanostih “Workshop on Advanced X-ray characterisation technologies in Earth Sciences”. Udeležuje se je več kot 60 strokovnjakov in začetnikov s področja rentgenskih ...

ZAG je javni raziskovalni zavod in vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško zelo pomemben del našega delovanja.

0
TEKOČIH PROJEKTOV

V letu 2023 sodelujemo v več kot 70 projektih

0
SKUPNIH PROJEKTOV

V zadnjih 11 letih smo sodelovali v več kot 300 projektih

0
ZAPOSLENIH

V januarju 2024

Delujemo kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Ustvarjajo pogoje za gradnjo gradbenih objektov in infrastrukture, ki omogočajo zdravo bivalno okolje. Pri tem vključuje vse življenjsko pomembne komponente okolja: zrak, voda, hrup, toplota, vlaga, svetloba, vibracije, ergonomija

S svojim delovanjem na različnih področjih gradbeništva smo prepoznavni doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI.

ZAG-ovi raziskovalci svojo znanstveno odličnost potrjujejo z objavami v priznanih domačih in tujih revijah.