Požarni laboratorij in požarno inženirstvo

Osnovna dejavnost

 • Izvajanje standardiziranih in nestandardnih preskušanj materialov in konstrukcij za:
  • gradbeništvo
   • preskušanje požarne odpornosti
   • preskušanje odziva na ogenj
   • preskušanje naprav za odvod dima in toplote
  • ladijsko industrijo
   • preskušanje požarne odpornosti
   • preskušanje odziva na ogenj
  • preskušanja za tirna vozila
 • Meritve in simulacije v raziskovalne namene
  • Meritve požarnih parametrov s konusni kalorimetrom (ISO 5660-1)
  • Konusni kalorimeter z nadzorovano atmosfero (nestandardna metoda)
  • Toksičnost in sestava dimnih plinov – FTIR analizator (ISO 19702)
  • Fasadni preskus (po BS)
 • Izdelava in recenzije zasnov in študij požarne varnosti za vse vrste objektov (konvencionalni predpisni in napredni performančni pristop), svetovanje
 • Izdelava strokovnih mnenj o požarnih lastnostih proizvodov in specifičnih požarnovarnostnih problemih
 • Strokovna mnenja o požarni odpornosti nosilnih elementov in sklopov nosilnih elementov
 • Pregled in ocena objektov poškodovanih v požaru, izdelava mnenj o vzrokih za nastanek in razširitev požara
 • Ekspertize stanja nosilne konstrukcije po požaru in izdelava študij potrebnih sanacijskih ukrepov
 • Strokovna mnenja o evakuacijskih časih objektov v razmerah požara
 • Izobraževanje na področju naštetih dejavnosti

Pooblastila

Laboratorij ima, skladno z uredbo 305/2011 (CPR) horizontalno priglasitev (št. CPR GNB 1404) za izvajanje preskušanj po spodnjih standardih:

Bistvena značilnost Specifikacija Funkcija organa
Odziv na ogenj SIST EN 13823, SIST EN ISO 1182, SIST EN ISO 11925-2, SIST EN ISO 1716, SIST EN ISO 9239-1 Preskusni laboratorij
Požarna odpornost SIST EN 13381-1, SIST EN 13381-4, SIST EN 13381-6, SIST EN 13381-8, SIST EN 1364-1, SIST EN 1364-2, SIST EN 1364-3, SIST EN 1364-4, SIST EN 1365-2, SIST EN 1365-3, SIST EN 1365-4, SIST EN 1366-1, SIST EN 1366-10, SIST EN 1366-2, SIST EN 1366-3, SIST EN 1366-4, SIST EN 1366-5, SIST EN 1366-6, SIST EN 1366-7, SIST EN 1366-8, SIST EN 1366-9, SIST EN 14135, SIST EN 1634-1, SIST EN 13381-2, SIST EN 13381-3, SIST EN 13381-5, SIST EN 13381-7 Preskusni laboratorij
Odpornost na požar z zunanje strani SIST-TS CEN/TS 1187 Preskusni laboratorij

Laboratorij ima pooblastilo Uprave RS za pomorstvo za izvajanje preskušanj po 2010 FTP Code za konstrukcije in materiale, ki se vgrajujejo na ladjah:

2010 FTP Code
Part 1 Non-combustability test preskus negorljivosti
Part 2 Smoke and toxicity test preskus dima in toksičnosti
Part 3 Test for ‘A’, ‘B’ and ‘F’ class divisions preskus za ladijske požarno odporne proizvode razreda ‘A’, ‘B’ in F’
Part 8 Test for upholstered furniture preskus za oblazinjeno pohištvo
Part 19 Test for bedding components preskus za posteljne vložke
Part 11 Test for fire-resisting divisions of high-speed craft preskus za ladijske požarno odporne proizvode za visokohitrostna plovila

Raziskave in razvoj

Raziskujemo na širšem področju požarnega inženirstva. Naši naročniki so ministrstva in industrija, sodelujemo v evropskih projektih. Rezultate raziskovalnega dela redno objavljamo v mednarodnih znanstvenih publikacijah, s poljudnoznanstvenimi in strokovnimi prispevki v domačih strokovnih revijah (Požar, Gradbenik, Gradbeni vestnik…) pa skrbimo za širjenje pridobljenega znanja in zavedanja o pomenu požarne varnosti v slovenskem prostoru.

Nekateri pomembnejši razvojno-raziskovalni projekti:
BRIMEE
Cost-effective and sustainable Bio-Renewable Indoor Materials with high potential for xustomisation and creative design in Energy Efficient buildings
FP 7 – EEB
InnoRenew CoE
Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence
H2020 – TEAMING
Q-Air
Sustainable Prefabricated Glass Façade with Performance Exceeding State-of-the-art Glass Façades
H2020 – FTI
FIRESIM
Požarno varno umeščanje gorljivih materialov v stavbe z jekleno okvirno nosilno konstrukcijo: Razvoj modelov in verifikacija z eksperimenti
ARRS
TIGR4Smart
Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe (področje S4 – Pametne zgradbe in dom z lesno verigo)
MIZŠ RRP v verigah in mrežah vrednosti
InnoWEE
Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing building energy and minimising environmental impacts
H2020 – EEB
Preskušanje požarne odpornosti kontaktne ETICS fasade v velikem merilu JUB/2012
Raziskava odziva na ogenj in požarne odpornosti apnenega ometa s slamo za prenovo objektov kulturne dediščine in vgradnjo v sodobne lesene objekte MIZŠ/2013
Cost Action TU0904 Integrated Fire Engineering and Response COST (EC)/2010-2014
Požarni gradbeni proizvodi in materiali po realnem požaru MORS/2012-2014

Nekateri pomembnejši strokovni projekti:
Izdelava smernic trajnostne gradnje MOP
Izdelava smernic za sanacijo stavb pred radonom MIZŠ, URSVJS

Najpomembnejša raziskovalna in preskuševalna oprema

 • vertikalna peč za preskušanje požarne odpornosti nosilnih in nenosilnih vertikalnih konstrukcij do velikosti 3 m × 3 m (stene, vrata, okna, inštalacijski preboji, lopute, obešene fasade, dilatacije,…)
 • horizontalna peč za preskušanje požarne odpornosti nosilnih in nenosilnih horizontalnih konstrukcij do velikosti 3 m × 4 m (strehe, stropovi, kupole, premazi, inštalacijski preboji, dilatacije, balkoni in parapeti…) in kanalov ter ventilatorjev za odvod dima in toplote
 • konusni kalorimeter
 • FTIR analizator dimnih plinov za merjenje koncentracije strupenih plinov
 • Dimna komora za meritve gostote dima
 • merilni sistem SBI
 • meritev odziva talnih oblog na ogenj
 • peč za preskušanje negorljivosti
 • izoperibolni bombni kalorimeter
 • preskuševališče za preskuse dimnikov
 • HPLC analizator
 • koriščenje druge skupne laboratorijske opreme ZAG (termogravimetrični aparat in druga laboratorijska oprema Laboratorija za polimere, oprema Laboratorija za konstrukcije …)
 • računalniški programi: ABAQUS, Phisibel, FDS in Smokeview, …

Članstva

Od leta 1998 smo član združenja EGOLF – European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification. Aktivno se vključujemo v delo Slovenskega združenja za požarno varstvo – SZPV kot tudi Evropskega združenja NFPAE. Pri pripravi standardov sodelujemo s Slovenskim inštitutom za standardizacijo – SIST v tehničnih odborih POO – Požarna varnost, APZ – Aktivna požarna zaščita in PPV – Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi.

Literatura

Raziskovalci Požarnega laboratorija in požarnega inženirstva smo člani raziskovalne skupine Gradbena fizika. Vsi znanstveni in strokovni prispevki te skupine so dostopni TUKAJ.

 • Požarna odpornost armiranobetonskih elementov, Zbornik 26. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 28.-29. oktober 2004, (Povezava 9)
 • Toplotna analiza konstrukcije naftnega rezervoarja v primeru požara bližnjega rezervoarja, Kuhljevi dnevi 2004, Otočec, 30. september – 1. oktober 2004, Zbornik del.

KDO SMO

Ime in priimek Tel. št. (01 2804-) Mobilna št.
Milenko Benčina
Urška Blumauer 670
Dominik Gerdej 672
Simon Grum 672
Simon Hrovat 680
Petra Jelenc 679 040 686 563
Sabina Jordan 454 041 509 657
Nataša Knez 673 031 510 944
Friderik Knez (vodja) 678 041 769 379
Nika Stopar 665
Robert Umek 671 051 693 576
Matija Uršič 674
Denis Velić 680 040 163 561