ZAG je pripravil SRIP PSiDL delavnico

16.01.2023

V četrtek, 12.1.2023, je na ZAG-u potekal dogodek »Delavnica o nereguliranih področjih testiranja in deklariranja gradbenih produktov – emisije hlapnih organskih spojin (VOC) in okoljske produktne deklaracije (EPD)«, ki jo je v okviru združenja SRIP PSiDL organizirala in vodila doc. dr. Sabina Jordan.

Na delavnici so bile izpostavljene naslednje teme:

  • Trajnostne stavbe – ključni pokazatelji vrednotenja (doc. dr. Sabina Jordan)

Doc. dr. Sabina Jordan je poudarila, da morajo biti stavbe trajnostne in narejene v prid človeku. A še vedno smo pred izzivom kako stavbe trajnostno vrednotiti. Trenutno v Sloveniji poteka raziskovalni projekt IP CARE4CLIMATE, v okviru katerega se razvijajo kazalniki za trajnostno gradnjo in v katerem sodeluje tudi ZAG (https://kazalnikitrajnostnegradnje.si/). Dva izmed kazalnikov se direktno navezujeta na emisije hlapnih organskih spojin (VOC) v notranje okolje in na okoljske produktne deklaracije (EPD).

  • Kakovost notranjega zraka in učinki na zdravje (doc dr. Andreja Kukec)

Doc dr. Andreja Kukec je predstavila vidik kakovosti zraka v stavbah, ki pomembno vpliva na zdravje ljudi. Vpliv na kakovost zraka imajo zaradi sporščanja VOC lahko razni materiali v notrajosti stavb in oprema, zato je potrebno prostore vsaj 2x dnevno prezračiti.

  • Določevanje hlapnih organskih spojin v gradbeništvu – teorija in praksa (Gregor Strmljan)

Gregor Strmljan je spregovoril o zakonodaji na hlapnih organskih spojin v gradbeništvu in predstavil testiranja in analize, ki jih njihov laboratorij izvaja na novi sodobni opremi, plinskem kromatografu in GC/MS komori.

  • Pomen EPD-jev glede na trenutno dogajanje v EU (dr. Tajda Potrč Obrecht)

Okoljskih sprememb je vedno več in posledice so čedalje bolje nereverzibilne, je poudarila dr. Tajda Potrč Obrecht. Nadaljevala je, da želi EU v prihodnjih 10 letih postati vzor pri zmanjšanje izpustov CO2 , zaradi česar je namenila 1 bilijon EUR v razvoj tehnologij in znanja. Ena izmed ključnih stvari, ki jih EU podpira, je uvedba okoljskega vrednotenja proizvodov. ZAG okoljsko vrednotenje proizvodov že izvaja in kot član EKO platforme izdaja priznane EPD.

Delavnica je imela zelo dober odziv in je vzbudila zanimanje udeležencev. Skozi predavanja in razpravo se je pokazala kompleksnost in aktualnost osvetljenih tem, izpostavljeni so bili številni izzivi, ki nas še čakajo.