ETV za izboljšanje trajnostnosti podjetja

30.01.2024

Zahteve nove Direktive o poročanju o trajnosti podjetij (CSRD) (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD, EU 2022/2464) že vplivajo na večino slovenskih podjetij, ki so sedaj zavezana k kvalitativnemu in kvantitativnemu poročanju o različnih okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) izzivih. To velja tako za velika podjetja (in posredno njihove izvajalce v vrednostni verigi) kot tudi za mala in srednje velika podjetja (MSP-ji).

Eno od 13 obveznih področij CSRD poročanja je uporaba virov in krožno gospodarstvo, ki je lahko kompleksno in precej zahtevno za implementacijo. Gradbeni sektor je znan po svojem okoljskem odtisu, saj ga zaznamujejo visoka poraba virov in energije ter visoka proizvodnja odpadkov, zato je okoljsko preverjanje tukaj še toliko pomembneje.

Delavnica projekta LIFEproETV

LIFEproETV projekt je namenjen osveščanju o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (Environmental Technology Verification – ETV), katera je lahko pri opisanem poročanju v veliko pomoč. V ta namen na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) v četrtek, 15. februarja 2024, med 9.30 in 12.30 organiziramo delavnico »Kako lahko podjetje izboljša svojo trajnostnost z uporabo ETV?«, na kateri se bomo osredotočili na uporabo sheme preverjanja okoljske tehnologije oziroma ETV (SIST EN ISO 14034:2019), ki je v Evropi in po svetu prisotna že več desetletij, v Sloveniji pa trenutno spada med manj poznane načine preverjanja inovativnih tehnologij.

Komu je delavnica namenjena?

  • Okoljskim inženirjem v podjetjih
  • Svetovalnim podjetjem na področju varovanja okolja
  • Investitorjem in naročnikom (vključno z javnimi naročniki)
  • Zakonodajalcem
  • Tržnikom

Prijave so obvezne, zbiramo jih prek obrazcaDelavnica je brezplačna in bo potekala v angleškem jeziku.

Pridružite se predstavitvam in razpravi!