Bojan Leben prejel priznanje svetovne cestne organizacije – častni član PIARC-a!

14.10.2022

Z velikim veseljem sporočamo, da je naš dolgoletni sodelavec, g. Bojan Leben s strani Svetovne cestne organizacije PIARC (www.piarc.org) prejel prestižno priznanje “Častni član PIARC-a”.

Svetovna cestna organizacija PIARC je bila ustanovljena leta 1909 z namenom izmenjave znanj na področju cest in prometa. Člani združenja so predstavniki vlad, regionalnih uprav, univerz, gradbenih in drugih podjetij, svetovalci, kakor tudi civilna združenja ter individualni člani iz več kot 120 držav s celega sveta.

Slovenija sodeluje v združenju PIARC od leta 1995, zaradi učinkovitejšega sodelovanja je bilo leta 1999 vzpostavljeno še nacionalno predstavništvo organizacije, in sicer Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC Slovenija www.nc-piarc.si), ki danes združuje nekaj čez 20 gospodarskih družb in institucij.

Bojan je v združenju PIARC sodeloval vse od njegovih začetkov, prav tako je bil udeležen pri ustanovitvi Nacionalnega komiteja v Sloveniji. Priznanje je velika čast tudi za celotno slovensko cestno stroko, ZAG in Slovenijo kot državo, saj je v 27 letih, odkar Slovenija sodeluje v PIARC-u, to prvo takšno priznanje svetovnega formata.

PIARC je Bojanu formalno podelil priznanje sicer že ob koncu leta 2021, vendar mu ga zaradi takšnih in drugačnih okoliščin prej nismo mogli uradno podeliti. V sredo, 12.10. 2022 mu ga je tako v imenu Upravnega odbora NK PIARC Slovenija podelila njegova predsednica, ga. Ljiljana Herga.

Malce več informacij o Bojanovem udejstvovanju v PIARC-u si lahko preberete tudi v priloženi kratki predstavitvi.

Kratka predstavitev delovanja g. Bojana Lebna v PIARC-u


Bojan Leben je aktivno začel delovati v PIARCu leta 1995, ko se je na pobudo takratnega
direktorja Direkcije RS za promet, g. Antona Šajne, Slovenija včlanila v PIARC. Sprva je več
mandatov deloval v tehničnem odboru za vozišča in skupaj z drugimi kolegi v Slovenijo
prenesel več informacij, znanj in dobrih praks v zvezi z gospodarjenjem z vozišči. Ta znanja so
bila nato s pridom vključena v operativno delo slovenske cestne stroke. Aktivno strokovno
delovanje v tem komiteju, je imelo za posledico tudi, da je Slovenija v letu 2008 uspešno
organizirala in izvedla konferenco SURF, kjer so sodelovali strokovnjaki s celega sveta.

Svoje delovanje v PIARCu je nato Bojan leta 2010 nadaljeval kot izvoljeni predstavnik
Slovenije v Izvršnem odboru PIARCa, kjer je deloval vse do svoje upokojitve. Aktivno je
zastopal stališča slovenske cestne stroke in Prvih delegatov Slovenije, ter več kot 10 let
uspešno sodeloval pri administrativnem upravljanju in vodenju organizacije. V tem času je
med drugim opravljal tudi funkcijo Predstavnika vseh Nacionalnih komitejev PIARCa, pri
čemer se je trudil bolj približati in nasloviti probleme revnejših držav in držav v razvoju. Kot
pove Bojan sam, je v svoji vlogi predstavnika nacionalnih komitejev neposredno izkusil
razkorak med zmožnostmi razvitih in nerazvitih držav v PIARCu. Čutil je, da kljub svojemu
trudu, ne more dovolj učinkovito vplivati na napredek manj razvitih držav in se zato ni
potegoval za nov mandat v tej vlogi.

Kot pravi Bojan, seveda pri svojem delu v PIARC-u nikoli ni bil sam, ampak je bilo v delo
tehničnih odborov vedno vključenih več strokovnjakov iz Slovenije. Občasno so se sestankov
Skupščin udeleževali tudi slovenski Prvi delegati direktorji cestnih uprav, ki jih je sicer Bojan
redno seznanjal z vsemi aktivnostmi in odločitvami v Izvršnem odboru.

PIARC podeljuje priznanje »Častni član PIARCa« posameznikom kot priznanje za dolgoletno
delo v organizaciji in za pomembnejše prispevke svetovni cestni stroki. Bojanu je organizacija
podelila to priznanje v oktobru 2021, vendar mu ga žal spričo takšnih in drugačnih okoliščin,
nismo mogli uradno predati že prej.