Nagrada in priznanje za naša zaposlena

21.03.2024

V četrtek, 14. marca 2024, so v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (UL) potekale podelitve Jesenkovih nagrad in priznanj Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL). Med prejemniki sta tudi naša mlada zaposlena, ki delujeta na Oddelku za materiale in Oddelku za konstrukcije.

Jesenkove nagrade podeljujejo že od leta 1973. Letos je Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija za leto 2023 prejel dr. Rožle Repič, ki je zaposlen v Laboratoriju za kamen, agregat in reciklirane materiale in Odseku za funkcionalne materiale (oboje na Oddelku za materiale). Priznanje Biotehniške fakultete najboljšemu študentu posameznega študijskega programa fakultete 1. in 2. stopnje pa je prejel Martin Capuder, ki je magistriral na magistrskem študijskem programu Lesarstvo na omenjeni fakulteti in je zaposlen na Odseku za lesene konstrukcije na Oddelku za konstrukcije.

Obema iskreno čestitamo in jima želimo uspešno delo še naprej. Čestitke tudi mentorici in so-mentorju, ki sta podpirala in usmerjala Rožleta pri njegovi doktorski disertaciji, o kateri si lahko več preberete v spodnji obrazložitvi.

Z Rožletom se je v intervjuju za medijsko hišo Delo pogovarjala tudi novinarka Saša Senica. Seznam ostalih nagrajencev oziroma prejemnikov je na voljo na spletni strani BF UL.

Obrazložitev za podelitev Jesenkove nagrade

Dr. Rožle Repič je z disertacijo z naslovom »Sinergijski učinki termične modifikacije in mineralizacije na zaščito lesa pred biološko razgradnjo in ognjem« pod mentorstvom izr. prof. dr. Andrijane Sever Škapin in somentorstvom prof. dr. Mihe Humarja posegel na področje modifikacije lesa in vrednotenja odpornosti lesa na glive in požar. Doktorska disertacija je primer odličnega sodelovanja med Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL).

Doktorska naloga dr. Repiča je bila umeščena v raziskovalno delo širše ekipe sodelavcev Odseka za funkcionalne materiale in Odseka za lesene konstrukcije, ki je optimizirala okoljsko prijazen postopek modifikacije lesa z mineralizacijo, katerega so zaščitili s podeljenim Evropskim patentom. Po zgledu Oddelka za lesarstvo BF sta skupaj s sodelavko dr. Andrejo Pondelak in tehnično pomočjo Aleša Travna vzpostavila tudi terensko polje za preizkušanje lesa na ZAG-u in slednjemu odprla popolnoma novo področje delovanja.

Pri eksperimentalnem delu je dr. Repič določil sinergijske učinke termične modifikacije in mineralizacije na biološko odpornost in odziv na ogenj ter druge pomembne lastnosti lesa. Pri testiranju novo razvitega, kombinirano modificiranega lesa je izkoristil sinergije med najsodobnejšim požarnim laboratorijem na ZAG-u in ekspertizo vrednotenja odpornosti na razkroj BF UL. S kombiniranim pristopom je pripravil les z izboljšanimi požarnimi lastnostmi.

S svojo raziskovalno nalogo je odprl nova vprašanja, ki so vodila do na novo odobrenega velikega raziskovalnega projekta ARIS v vrednosti 1.2 mio €, na katerem bo v prihodnjih letih tudi aktivno deloval. Svoje rezultate je predstavil raziskovalni javnosti na več konferencah in objavah v uglednih znanstvenih revijah. Še posebej velja izpostaviti članek “Combining mineralisation and thermal modification to improve the fungal durability of selected wood species” v reviji Journal of Cleaner Production z relativno visokim faktorjem vpliva 11. Njegovo področje raziskav zajema predvsem les in zaščito lesa ter karakterizacijo sorodnih materialov z računalniško mikrotomografijo.

Z lesom pa je Rožle povezan tudi v zasebnem življenju, saj zelo rad ustvarja z njim. Še posebej ponosen je na svoje lesene umetniške izdelke z uporabno vrednostjo. Verjamemo, da je pred njim svetla raziskovalna prihodnost in da bo še naprej deloval povezovalno med fakulteto in zavodom.