Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami

V Odseku za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami izvajamo meritve in kontrolo kvalitete na področju lastnosti voznih površin in voziščnih konstrukcij. Ugotavljamo in vrednotimo začetno stanje pri spremljanju stanja vozišč, ki služi kot eden od vhodnih podatkov pri gospodarjenju s slovenskim cestnim omrežjem. Spremljamo stanje voziščnih konstrukcij in njenih voznih površin s posebnimi napravami. S svojo dejavnostjo prispevamo k učinkovitejšemu gospodarjenju s cestami in ustreznejšemu razporejanju sredstev za vzdrževanje cest.
Oprema, s katero razpolagamo, nam omogoča izvedbo različnih preiskav, pripravo ekspertiz in aktivno delovanje na raziskovalnem področju. Povezujemo se in sodelujemo z različnimi strokovnjaki v Sloveniji in v tujini.

Dejavnosti

 • Pripravljamo ekspertize in svetujemo na področju lastnosti voznih površin in voziščnih konstrukcij, upravljavcem cestnih omrežij in drugim investitorjem na področju cest.
 • Vključujemo rezultate terenskih meritev v sisteme gospodarjenja s cestami, s čimer omogočamo optimalnejše razporejanje finančnih sredstev za vzdrževanje cest.
 • Mednarodno smo prepoznavni na področju svojega delovanja, vključujemo nova znanja in raziskovalno opremo s povezovanjem z raziskovalci in strokovnjaki z različnih področij doma in v tujini.

Meritve in preiskave

Vrednotimo začetno stanje novih vozišč, ugotavljamo in spremljamo stanje obstoječih vozišč, prispevamo h gospodarjenju z omrežjem državnih cest.

 • Kontrola kvalitete novozgrajenih avtocest ali njihovih odsekov (zunanja kontrola pri programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji),
 • Kontrola kvalitete novozgrajenih ostalih državnih in lokalnih cest,
 • Spremljanje stanja cestnega omrežja oziroma posameznih cestnih odsekov (ciklične meritve tornih lastnosti in vzdolžne ravnosti na omrežju avtocest in omrežju ostalih državnih cest)
 • Ugotavljanje stanja cest: avtocest, ostalih državnih in lokalnih cest.
 • Pripravljamo rezultate meritev za posredovanje v Banko cestnih podatkov, za njihovo nadaljnjo uporabo in analiziranje,
 • Izvajamo izobraževanja s področja del.

Naše delo se nanaša na naslednje lastnosti voziščnih konstrukcij in voznih površin:

 • Vzdolžna in prečna ravnost
 • Torna sposobnost (= odpor proti drsenju)
 • Makro-hrapavost
 • Podajnost / nosilnost
 • Poškodovanost voznih površin

Z našimi preiskavami in raziskavami delujemo tudi na področjih:

 • Zmanjševanja prometnega hrupa
 • Zmanjševanja vpliva prometa in prometne infrastrukture na okolje

Oprema

 • Za meritve tornih lastnosti
 • Za meritve vzdolžnega profila in ravnosti
 • Za meritve podajnosti voziščnih konstrukcij

Več o naši opremi.

Raziskave in razvoj

Pri raziskovalnem delu se osredotočamo predvsem na:

 • upravljanje s cestami in na elemente upravljanja
 • metode in naprave za izvajanje meritev in spremljanje stanja lastnosti voznih površin
 • varnost v prometu
 • vpliv gradnje in vzdrževanja cest na okolje
 • zaščito cestne infrastrukture

Več o naših raziskovalnih projektih.

Sodelovanje v mednarodnih združenjih

Posebnost področja našega delovanja zahteva mednarodno sodelovanje z raziskovalci in strokovnjaki z različnih področij doma in v tujini. Del naših mednarodnih aktivnosti predstavlja tudi vključenost v telesa različnih združenj:

Svetovno združenje za ceste – World Road Association – WRA/PIARC

 • Od leta 2012 koordiniramo delovanje nacionalnih komitejev PIARC
 • Od leta 2007 sodelujemo v tehničnem komiteju na področju Upravljanja s cestami (Management of Road Assets)
 • Od leta 2012 sodelujemo v tehničnem komiteju na področju varnosti (Security Task Force)
 • Od leta 2007 do 2011 smo sodelovali v tehničnem komiteju na področju lastnosti voznih površin (Road surface characteristics)
 • Bili smo med iniciatorji ustanovitve NK PIARC – Nacionalni Komite PIARC Slovenija, ki je organiziran kot neprofitna organizacija za skupno nastopanje mednarodnem sodelovanju pri razvoju cestne in prometne stroke

Evropsko združenje upravljavcev cest – CEDR, kjer smo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste vključeni v:

 • Upravni odbor CEDR EB
 • Raziskovalno skupino CEDR TGR
 • Delovna telesa
  • CEDR Asset management
  • CEDR Winter maintenance
  • CEDR Climate Change
  • CEDR Road Indicators
  • Evropsko združenje FEHRL – National Road Research Centres

Evropsko združenje FEHRL – National Road Research Centres

 • Kot prvi nacionalni predstavniki iz vzhodne Evrope smo član združenja že od leta 1994
 • Aktivno sodelujemo v vodenju združenja na strateškem nivoju, v organizaciji raziskovalnih projektov in drugega znanstveno tehničnega sodelovanja, ter v izvršnem telesu združenja
KDO SMO
Miroslav Adlešič
dipl. inž. str.
01 280 45 55
051 697 411
miroslav.adlesic@zag.si
mag. Darko Kokot
univ. dipl. inž. grad.
Vodja
01 280 43 01
031 617 316
darko.kokot@zag.si
mag. Bine Pengal
univ. dipl. pol.
01 280 45 55
031 734 467
bine.pengal@zag.si
Ljubo Petković
univ. dipl. fiz.
01 280 43 98
041 381 860
ljubo.petkovic@zag.si
dr. Rok Vezočnik
univ. dipl. inž. geod.
01 280 44 09
rok.vezocnik@zag.si

Vodja odseka:
mag. Darko Kokot
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta: ceste@zag.si
Telefon: 01 280 43 01