Naša oprema in metode dela

Za pridobivanje podatkov za vrednotenje stanja voznih površin uporabljamo naslednjo merilno opremo in metode: imena metod in naprav so linki na opise navzdol po strani

 • Ravnost
  • Vzdolžni profil: Vzdolžni profilometer ZAG VP
  • Vzdolžna in prečna ravnost: Merilna letev
 • Torne lastnosti
  • Torna sposobnost: SCRIMTEX (merilno kolo)
  • Torna sposobnost: Prenosno nihalo SRT
  • Makrohrapavost: SCRIMTEX (laser)
  • Makrohrapavost: Metoda zapolnitve s peskom
 • Podajnost
  • Merilne naprave na osnovi principa Benkelmanove grede: Benkelmanova greda, deflektograf Lacroix
 • Poškodovanost vozišč
  • Poškodovanost voznih površin: Vizualna ocena
  • Primernost vgrajenih materialov: sondažni izkopi in laboratorijske preiskave