Standardizirana in nestandardna preskušanja za področje gradbeništva – preskušanja odziva na ogenj

Izvajamo vse vrste standardiziranih kot tudi nestandardnih preskušanj za celotno področje gradbeništva. Preskušanja gradbenih materialov in proizvodov v splošnem razdelimo na (i) preskušanja odziva na ogenj (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-1) in (ii) preskušanja požarne odpornosti (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2, -3, -4 oz. -5).

Izvajamo naslednja preskušanja odziva na ogenj:

 • preskus z malim plamenom skladno s SIST EN ISO 11925-2
 • ugotavljanje specifične toplote zgorevanja skladno s SIST EN ISO 1716
 • preskus negorljivosti skladno s SIST EN ISO 1182
 • preskus učinka enega samega gorečega predmeta – SBI skladno s SIST EN 13823
 • preskus odziva talnih oblog na ogenj skladno s SIST EN ISO 9239-1
 • preskušanja strešnih kritin skladno s SIST-TS ENV CEN/TS 1187 (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-5)
 • preskus električnih kablov skladno s prEN 13501-6
 • preskus posteljnih vložkov skladno s SIST EN 597-1 in SIST EN 597-2
 • preskušanje požarnega odziva tekstila
 • preskušanje materialov za opremo tirnih vozil
  preskušanje plastičnih materialov in retardantov