Standardizirana in nestandardna preskušanja za področje gradbeništva – preskušanja požarne odpornosti

Izvajamo vse vrste standardiziranih kot tudi nestandardnih preskušanj za celotno področje gradbeništva. Preskušanja gradbenih materialov in proizvodov v splošnem razdelimo na (i) preskušanja odziva na ogenj (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-1) in (ii) preskušanja požarne odpornosti (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2, -3, -4 oz. -5).

Izvajamo naslednja preskušanja požarne odpornosti:

 • preskušanja nenosilnih gradbenih elementov kot so stene, stropovi , obešene fasade … (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2)
 • preskušanja nosilnih elementov kot so stene, stropovi, strehe, nosilci, stebri, balkoni in ganki, stopnice … (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2)
 • preskušanja požarnih in dimotesnih vrat in oken z opremo:
  • preskušanja požarne odpornosti vrat in oken
  • preskušanja požarnih lastnosti elementov okovja
  • preskušanja dimnih vrat in zapor
  • preskušanja vrat za dvigala
 • preskušanja proizvodov za povečanje požarne odpornosti nosilnih konstrukcij (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2):
  • preskušanja vodoravnih in navpičnih zaščitnih membran
  • preskušanja zaščite betonskih, jeklenih in lesenih elementov
  • preskušanja zaščite kompozitnih elementov iz betona in profilirane pločevine
  • preskušanja zaščite votlih jeklenih stebrov s polnilom iz betona
  • preskušanja zaščite betonskih, jeklenih in lesenih elementov z reaktivnimi premazi
  • preskušanja proizvodov za požarno zaščito sten in stropov (klasifikacija K)
 • preskušanja inštalacij (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-2 oz. SIST EN 13501-3):
  • ventilacijskih kanalov
  • požarnih loput
  • tesnil za preboje
  • kanalov in jaškov
  • dvignjenih podov
  • sistemov tekočih trakov in njihovih zapor
  • kanalov za odvod dima
  • kanalov za odvod dima iz enega požarnega sektorja
  • loput za nadzor dima
  • požarnozaščitnih sistemov za električne kable (zanesljivo napajanje)
  • nemehanskih požarnih zapor
  • tesnjenj dilatacij
 • preskušanja sistemov za odvod dima in toplote (klasifikacija skladno s SIST EN 13501-4):
  • dimnih zaves
  • naprav za naravni odvod dima in toplote – kupole in okna (NODT)
  • naprav za mehanski odvod dima in toplote – ventilatorji (MODT)
  • kanalov za odvod dima in toplote
  • dimnih loput
  • oskrbe z energijo
 • preskušanja temperaturne odpornosti in dimotesnosti dimnikov ter izžiga saj
 • preskušanja požarnoodpornih proizvodov za tirna vozila
 • preskušanja ognjevarnih omar
 • preskušanja sistemov za javljanje in alarmiranje
 • preskušanja vgrajenih naprav za gašenje
 • preskušanja fasad