Potres

Potres je posledica premikov tektonskih plošč in lahko povzroči rušenje objektov in človeške žrtve. Edina učinkovita obramba pred posledicami potresa je potresno odporna gradnja. Na zmanjšanje posledic potresa pa lahko vplivamo z dobro pripravljenimi silami Civilne zaščite v RS in občinah, ozaveščenimi prebivalci in učinkovitim odzivom takoj po potresu. Na ZAG so bile izdelane strokovne podlage za strategijo varstva pred potresi in metodologije ocenjevanja objektov, poškodovanih v potresu. Izdelane so bile metodologije, z njimi pa ocenjena potresna ogroženost zgrajenega okolja v Sloveniji (Link na POTROG). Sodelovali smo pri ocenjevanju posledic vseh rušilnih potresov v Sloveniji po 2. svetovni vojni, vseskozi pa raziskujemo obnašanje gradbenih objektov med potresi in načine utrjevanja nosilnih konstrukcij.

Reference

Vpliv potresa 12.4.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo 1998-2000

Analiza stanja objektov, poškodovanih po potresu 12.7.2004

Ministrstvo za okolje in prostor 2004

Revizije projektov in supernadzor nad izvajanjem sanacije in utrditve objektov, ki so bili poškodovani v potresu 12.7.2004.

Ministrstvo za okolje in prostor 2005 –

Preiskave obnašanja elementov in konstrukcij pri potresni obtežbi: ciklični strižni preskusi zidov in modelne preiskave na potresni mizi

University of Natural Resources and Applied Life Science (2008 – 2011), Wienerberger, Xella porobeton SIovenija (2010), TZUS (2012)

Potresna ogroženost stavb v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana 2000 – 2012

POTROG – Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite

Ministrstvo za obrambo RS, 2011 – 2013

CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem – Ocena potresne ogroženosti stavb v občinI Idrija

Občina Idrija 2013