Zemeljski plaz

Zemeljski plaz je pogosto posledica klimatskih sprememb in neprimernih posegov človeka v okolje, povzroči pa posledice večjih razsežnosti in ogrozi tudi življenja ljudi. Za izvedbo prvih ukrepov po sprožitvi plazu je nujno potreben ogled terena s strani izkušenega strokovnjaka. Za trajne ukrepe so potrebne bolj podrobne geološko-geomehanske raziskave.

Reference

Geološko-geomehanske raziskave za plaz Slano blato

Ministrstvo za okolje in prostor, 2001 – 2004

Preiskave strižnih lastnosti splazele zemeljske mase plazu Stože pod Mangrtom

Ministrstvo za obrambo 2002

Geološko geomehanske raziskave za plaz Cenova guba

Občina Tržič 2008

Izdelava predlogov sanacije ob naravnih nesrečah

Občina Tržič 2008 – 2012

Geološko-geomehanske raziskave sanacije plazu Rudnik pri Ljubljani

Civilna zaščita Mestne občine Ljubljana 2013

Izdelava predlogov sanacije ob naravnih nesrečah

Civilna zaščita Mestne občine Ljubljana, 2009 – 2014

Izdelava predlogov sanacije ob naravnih nesrečah

Občina Kamnik 2014

Monitoring plazu Preska

Občina Kamnik, 2008 – 2016