Akreditirane dejavnosti

Certifikacijska služba kot certifikacijski organ CO ZAG ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov SIST EN 45011 in SIST EN ISO/IEC 17065 ter izpolnjuje zahteve za priglašene organe EU Uredbe za gradbene proizvode 305/2011. Za določen obseg naših aktivnosti imamo pridobljeno mednarodno priznano akreditacijo pri Slovenski akreditaciji, CP-002.