Področja delovanja certifikacijske službe

CO ZAG izvaja certificiranje gradbenih in drugih proizvodov, sistemov kontrole proizvodnje, sistemov vodenja, storitev in izvedenih del glede na zahteve, predpisane v tehničnih specifikacijah:

  • certificiranje proizvodov in kontrole proizvodnje na področju obveznega in prostovoljnega certificiranja gradbenih proizvodov,
  • certificiranje drugih proizvodov na reguliranem ali prostovoljnem področju,
  • prostovoljno certificiranje različnih procesov in storitev,
  • prostovoljno certificiranje izvedenih del.

Certifikacijski postopek – splošno: