Obseg odločb in pooblastil ZAG

CO ZAG je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS pridobil različne odločbe za certificiranje proizvodov in procesov: