Direktor
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Svet za tehnične ocene in soglasja
Ministrstvo pristojno za izvajanje zakonodaje s področja dajanja na trg
Ministrstvo pristojno za izvajanje zakonodaje s področja graditve objektov
Ministrstvo za zdravje s področja za kemikalije
Inšpektorat RS pristojen za nadzor nad graditvijo objektov
Gospodarska zbornica Slovenije, kot predstavnica proizvajalcev in prodajalcev gradbenih proizvodov ter izvajalcev gradbenih del
Vodja Službe za tehnične ocene in soglasja ZAG-a
Stalni član – Direktor ZAG-a

Vodja Službe za upravljanje kakovosti
Tinkara Kopar, univ. dipl. inž. kem. inž.

Vodja Službe za tehnične ocene in soglasja
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.

Namestnika vodje Službe za tehnične ocene in soglasja
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Sabina Koporec, dipl. upr. org.

Vodja sistema kakovosti v Službi za tehnične ocene in soglasja
Sabina Koporec, dipl. upr. org.

Namestnik vodje sistema kakovosti v Službi za tehnične ocene in soglasja
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.

Strokovnjakinje – pomočnice vodje Službe za tehnične ocene in soglasja
Lea Vrečar Capuder, inž. met.
Sabina Koporec, dipl. upr. org.
Janja Pevec, dipl. inž. fiz.

Shema TAB 2024