Direktor
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Svet za tehnične ocene in soglasja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Jože Kočar, univ. dipl. inž.
Ministrstvo za okolje in prostor – Saša Galonja, univ. dipl. inž. arh.
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije – Simona Fajfar, univ. dipl. kem.
Inšpektorat RS za okolje in prostor – Andrej Praček, univ. dipl. inž.
Gospodarska zbornica Slovenije – mag. Jože Renar, univ. dipl. inž.
ZAG, Služba za tehnične ocene in soglasja – mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.
Stalni član – Direktor ZAG, doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Vodja Službe za upravljanje kakovosti
Tinkara Kopar, univ. dipl. inž. kem. inž.

Vodja Službe za tehnične ocene in soglasja
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.

Namestnika vodje Službe za tehnične ocene in soglasja
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Sabina Koporec, dipl. upr. org.

Vodja sistema kakovosti v Službi za tehnične ocene in soglasja
Sabina Koporec, dipl. upr. org.

Namestnik vodje sistema kakovosti v Službi za tehnične ocene in soglasja
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.

Strokovnjakinje – pomočnice vodje Službe za tehnične ocene in soglasja
Lea Vrečar Capuder, inž. met.
Sabina Koporec, dipl. upr. org.
Janja Pevec, dipl. inž. fiz.