Na ZAG-u zaposlimo varnostnega inženirja

14.03.2024

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2(I)  za  področje varnosti, J017102, VII/2 ali STROKOVNI SODELAVEC za področje  varnosti, H027002, VII/1.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen Strokovni izpit iz varstva pri delu in strokovni izpiti iz požarnega varstva, ki imajo izkušnje z delom in poznavanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. Od kandidatov pričakujemo sposobnost planiranja, organiziranja in komuniciranja, sposobnost ustnega in pisnega izražanja, suveren nastop, proaktivnost, organiziranost in fleksibilnost. Kandidati naj pri prijavi obvezno navedejo registrsko št. objave na ZRSZ in šifro ter naziv delovnega mesta, na katerega kandidirajo.

Prednosti zaposlitve na ZAG-u:

  • Urejen in prilagodljiv delovni čas (možno je tudi delo od doma)
  • Možnost dodatnih izobraževanj
  • Dinamično delo
  • Sproščeno in vključujoče delovno okolje v organizaciji s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec
  • Delo v javnem raziskovalnem inštitutu s slovenskimi in mednarodnimi raziskovalci

Delovno mesto je ponujeno za polni delovni čas s 4-mesečno poskusno dobo.

Prijave zbiramo do srede, 27. marca 2024, na e-naslovu kadri@zag.si, pri čemer nujno navedite registrsko št., šifro in naziv delovnega mesta.

Več o razpisu najdete na povezavah:

 

Delite, izberite platformo!