Potrebujemo ekonomista/ko

22.01.2024

V okviru skupnih služb ZAG-a, ki nudijo podporo raziskovalno-preskuševalnemu sektorju zavoda, deluje tudi Služba za finance, računovodstvo in nabavo. V njej je trenutno razpisano prosto delovno mesto za osebo z visokošolsko izobrazbo s področja ekonomije.

Glavne naloge delovnega mesta “SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2(II)” bodo

 • samostojno opravljanje in odgovornost za finančno knjigovodstvo – obračun plač,
 • kontiranje poslovnih dogodkov in vnos podatkov v računalnik,
 • priprava podatkov za izdelavo periodičnih, zaključnih in statističnih poročil,
 • usklajevanje glavne knjige s pomožnimi knjigami in ostale uskladitve,
 • izstavljanje temeljnic za knjiženje v glavno knjigo,
 • potni nalogi (po potrebi ostala računovodska dela) in
 • druge naloge, ki jih odredi nadrejeni in so primerne njegovi izobrazbi.

Druga potrebna dodatna znanja so

 • poznavanje računovodske, finančne in davčne zakonodaje,
 • poznavanje postopkov dela (računovodstvo javnega raziskovalnega zavoda, poznavanje računovodskega programa Pantheon) in
 • poznavanje zakonodaje za javni sektor.

Delovno mesto je ponujeno za polni delovni čas s 4-mesečno poskusno dobo in za nedoločen čas. Več informacij je objavljenih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Prijave zbiramo do srede, 31. januarja 2024, na e-naslovu kadri@zag.si, pri čemer nujno navedite registrsko številko objave na ZRSZ (PD58838), šifro (DM J017103) in naziv delovnega mesta (Samostojni strokovni sodelavec VII/2(II)).

Prednosti zaposlitve na ZAG-u:

 • Urejen in prilagodljiv delovni čas (možno je tudi delo od doma)
 • Možnost dodatnih izobraževanj
 • Dinamično delo
 • Sproščeno in vključujoče delovno okolje v organizaciji s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec
 • Delo v javnem raziskovalnem inštitutu s slovenskimi in mednarodnimi raziskovalci

 

Oznake:

Delite, izberite platformo!