Razpis za direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije

11.03.2024

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je objavil razpis za mesto direktorja zavoda. Položaj je ponujen za polni delovni čas in za obdobje 60 mesecev.

Celoten razpis je objavljen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, še več informacij pa lahko dobite v ZAG-ovi kadrovski službi na telefonski številki 01 2804 274 (Kika Gimpelj).

Glavne naloge direktorja zajemajo:

 • vodenje, zastopanje, predstavljanje in podpisovanje zavoda v okviru dejavnosti brez omejitev,
 • organiziranje in usklajevanje delovanja organizacijskih enot v zavodu in povezovanje s tujimi institucijami,
 • dajanje predlogov za temelje razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja ter organizacijo zavoda,
 • podajanje poročila o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
 • izvrševanje sklepov upravnega odbora zavoda,
 • sprejemanje splošnih aktov zavoda v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
 • odločanje kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • zahtevanje uvedbe disciplinskega postopka in izrekanje disciplinskih ukrepov,
 • imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev ob soglasju znanstvenega sveta in upravnega odbora,
 • imenovanje vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili ob soglasju upravnega odbora,
 • imenovanje komisije in druga delovna telesa in
 • druge naloge v skladu s predpisi.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 25. marca 2024, na e-naslovu kadri@zag.si, pri čemer nujno navedite registrsko številko (PE91283), šifro in naziv delovnega mesta (Direktor javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije).

Oznake:

Delite, izberite platformo!