Kalibriranje

V skladu z mednarodnimi standardi in navodili kalibriramo pri naročniku ali v laboratoriju za metrologijo na ZAG Ljubljana merilno in preskusno opremo na naslednjih področjih:

Sila

od 0,01 N do 5 MN (statično in dinamično merjenje)

 • Vzdrževanje slovenskih referenčnih etalonov do 1 MN
 • Najboljša merilna negotovost diseminacije 0,02 % oz. 0,05 %
 • Kalibriranje merilnikov in merilnih pretvornikov do 5 MN
 • Dinamometri, tenziometri
 • Statično kalibriranje strojev za preskušanje materialov do 5 MN
 • Trgalni stroji, upogibni stroji, stiskalnice
 • Dinamično kalibriranje strojev za preskušanje materialov, pulzatorjev in drugih naprav
 • Kalibriranje hidravličnih batov in napenjalnih sistemov v gradbeništvu do 5 MN
 • Slovenski referenčni etaloni za silo in prenos na delovne etalone Natezno-tlačni preskusni stroji, hidravlične napenjalke, dinamometri

Moment sile

od 0,2 Nm do 2000 Nm (statično in dinamično merjenje)

 • Vzdrževanje slovenskih referenčnih etalonov do 2000 Nm
 • Najboljša merilna negotovost diseminacije 0,2 %
 • Kalibriranje merilnikov in merilnih pretvornikov do 2000 Nm
 • Statično in dinamično kalibriranje merilnikov momenta na proizvodnih linijah
 • Kalibriranje momentnih ključev

Trdota

Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, Martens, Leeb, UCI – kovine
Shore, IRHD, Pusey & Jones, Barcol – guma in elastoplastični materiali

 • Vzdrževanje slovenskih referenčnih etalonov, Brinell, Vickers, Rockwell
 • Najboljša merilna negotovost diseminacije 0,4 HRC; 1,5 HBW2,5/187,5; 1,5 HV30 (za 100 HV)
 • Kalibriranje merilnikov trdote kovin; Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, Martens, Leeb, UCI
 • Kalibriranje merilnikov trdote elastomerov; Shore, IRHD, Pusey & Jones, Barcol
 • Kalibriranje prenosnih merilnikov
 • Kalibriranje referenčnih ploščic trdote

Mehanska energija

do 750 J

 • Preverjanje merilnikov udarne žilavosti kovin, Charpy, Izod do 750 J
 • Preverjanje merilnikov udarne žilavosti polimernih materialov – plastike, Charpy, Izod do 50 J

Dolžina

do 1000 mm

 • Kalibriranje sistemov za merjenje raztezkov – ekstenzometrov na strojih za preskušanje materialov (do 1000 mm)
 • Kontaktni ekstenzometri (ročni, avtomatski)
 • Brezkontaktni ekstenzometri (optični, video, laserski)
 • Kalibriranje pomičnih meril, merilnih uric, vijačnih mikrometrskih meril, merilnih lističev, ravnil, kotnikov

Tlak

od – 0,9 bar do 1000 bar

 • Relativni nadtlak in podtlak
 • Absolutni tlak
 • Kalibriranje manometrov, merilnikov tlaka in tlačnih tehtnic do 1000 barov

Masa

od 1 mg do 150 kg (100 t)

 • Kalibriranje tehtnic do 150 kg
 • Kalibriranje in overjanje tehtnic do 100 t – izvajamo v sodelovanju s partnerjem

Temperatura

od -20 °C do 1500 °C (-190 °C do 1700 °C)

 • Kalibriranje meril temperature – indikacijski termometri od – 20 °C do 120 °C
 • Ovrednotenje temperaturnih komor, kopeli, peči in sušilnikov od 0 °C do 1500 °C
 • Kalibriranje meril in ovrednotenje komor in peči v območju od -190 °C do 1700 °C – izvajamo v sodelovanju s partnerjem