Zgodovina

Začetek dejavnosti laboratorija sega v leto 1956. S to letnico je datiran najstarejši ohranjeni certifikat o kalibraciji etalona za silo. Leta 1999 je laboratorij pridobil akreditacijo za izvajanje kalibracij za področje meril momenta, meril sile, preskusnih strojev in meril tlaka pri nemški akreditacijski službi DKD po standardu EN 45001 (kasneje EN ISO/IEC 17025).

Poleg DKD akreditacije je laboratorij leta 2000 pridobil tudi akreditacijo pri slovenski akreditacijski službi SA v skladu s standardom EN ISO/IEC 17 025.

Od leta 2004 do 2019 je bil laboratorij akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, pri slovenski akreditaciji SA za izvajanje kontrole naprav z valji za preveritev zaviralne sile motornih in priklopnih vozil. Kontrolni organ je bil z odločbo imenovan s strani Urada RS za meroslovje za izvajanje rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje zaviralne sile motornih in priklopnih vozil.

V letih 2004 do 2009 je bil Laboratorij za metrologijo ZAG Ljubljana s stani Urada RS za meroslovje priznan kot nosilec slovenskega referenčnega etalona za silo, trdoto in moment sile.