Partnerji

Pri kalibraciji in vzdrževanju meril sodelujemo z naslednjimi partnerji:

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, Tržaška 25, 1000 LJUBLJANA
  • SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 MARIBOR
  • ALBA d.o.o., Lava 7, 3000 CELJE
  • Zwick/Roell GmbH & Co. KG, August-Nagel-Str. 11, D-89079 ULM, Nemčija