ZAG išče okrepitve v finančno računovodski službi

20.09.2023

ZAG išče okrepitve v finančno računovodski službi. Zaposlimo osebo z visokošolsko izobrazbo s področja ekonomije.

Glavne naloge bodo:

  • samostojno opravljanje in odgovornost za finančno knjigovodstvo-obračun plač;
  • kontiranje poslovnih dogodkov in vnos podatkov v računalnik;
  • priprava podatkov za izdelavo periodičnih, zaključnih in statističnih poročil;
  • usklajevanje glavne knjige s pomožnimi knjigami in ostale uskladitve;
  • izstavljanje temeljnic za knjiženje v glavno knjigo;
  • potni nalogi; po potrebi ostala računovodska dela;
  • druge naloge, ki jih odredi nadrejeni in so primerne njegovi izobrazbi.

 

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2(II)- na področju finančno računovodske službe, J017103

Druga potrebna dodatna znanja, zmožnosti / kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Poznavanje računovodske, finančne in davčne zakonodaje. Poznavanje postopkov dela (računovodstvo javnega raziskovalnega zavoda, poznavanje računovodskega programa Pantheon) ter poznavanje zakonodaje za javni sektor. Kandidati naj pri prijavi obvezno navedejo registrsko št. objave na ZRSZ in šifro ter naziv delovnega mesta, za katerega kandidirajo.

Več o razpisu najdete na povezavi: https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=3043189/#/pdm/3043189

Delite, izberite platformo!