Home/Aktualno/Zaposlimo 4 mlade raziskovalce

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja za 4 mlade raziskovalce. Področja raziskav in mentorji bodo objavljeni naknadno na spletni strani (www.zag.si in www.zag.si/zaposlitev) predvidoma 31.3.2023.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Nimajo zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor znanosti.
 • Imajo izobrazbo doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne tehnične ali naravoslovne smeri.
 • Še niso bili zaposleni kot mladi raziskovalci.
 • Od zaključka študija niso minila več kot 4 leta.
 • Izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program.
Opis del in nalog:
 • Izvajanje šolskih obveznosti za pridobitev doktorskega naziva
 • Opravljanje raziskav v okviru projektov pod vodstvom mentorja
 • Priprava doktorske disertacije
 • Izkazana sposobnost za samostojno opravljanje posameznih raziskav
 • Sodelovanje pri izdelavi strokovnih nalog in mnenj na področju delovanja
 • Delo na področju potrjevanja ustreznosti gradbenih proizvodov
 • Po nalogu predpostavljenega vsa opravila, za katera je usposobljen

Podrobnejši opis je na voljo TUKAJ. Kandidati se morajo v študijskem letu 2023/2024 vpisati na podiplomski študijski program. Do selekcijskega postopka namesto kopije diplome zadostuje predložitev izjave, da bodo kandidati diplomirali ali nostrificirali diplomo do vključno 15.9.2023 (do tega datuma morajo predložiti dokumentacijo na ZAG, da se šteje kot veljavno izpolnjevanje pogoja).

Prijave zbiramo do 15. maja 2023 na e-naslovu kadri@zag.si, v kateri je treba navesti registrsko št. (OV68823), šifro (H017002), naziv delovnega mesta (MLADI RAZISKOVALEC VII/2), za katerega kandidirajo, ter področje raziskav, ki jih zanima (glede na naknadno opisane).

Vse objave