Iščemo asistenta z doktoratom

12.01.2024

V Laboratoriju za kamen, agregat in reciklirane materiale, ki deluje na ZAG-ovem največjem oddelku, Oddelku za materiale, ponujamo delovno mesto asistentu z doktoratom. Raziskovalna področja, ki jih delovno mesto vključuje, so 3D rentgensko slikanje, tehnologija baterij, znanost o materialih, kvantitativna obdelava in analiza slik.

Delovno mesto je razpisano za 24 mesecev in za polni delovni čas, zanj pa je zahtevana izobrazba na področjih fizike, gradbeništva ali podobnih raziskovalnih področij, kot sta inženirstvo in materiali. Podrobnejši opis delovnih nalog se nahaja na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Opis delovnega mesta

Center za 3D slikanje na ZAG-u je najsodobnejši laboratorij za rentgensko mikroskopijo, ki obravnava raziskovalna vprašanja na področju geoznanosti, študij biomaterialov in napredne znanosti o materialih. V laboratoriju sta na voljo dva visokoresolucijska aparata za računalniško tomografijo (CT), ki omogočata delo do nekaj sto nanometrov za uporabo statičnih in dinamičnih in situ rentgenskih slikovnih tehnik v absorpcijskih in fazno-kontrastnih modalitetah. Na voljo je tudi popolnoma opremljen zmogljiv računalniški laboratorij. Center vodi dinamična in visoko usposobljena multidisciplinarna ekipa.

Učinkovito in dolgotrajno stacionarno shranjevanje energije z litij-ionskimi baterijami ima ključno vlogo pri prehodu na ogljično nevtralno gospodarstvo v okviru hitro rastočega trga električnih vozil. Nova generacija baterij Zn ponuja trajnostno, cenejšo in varnejšo tehnološko alternativo. Na našem inštitutu je bil nedavno odobren predlog za financiranje v okviru evropskega projekta EIT Raw Materials. ZAG je koordinator dveletnega projekta, ki se je začel v januarju 2024 in katerega glavni cilj je zasnova, optimizacija in izvedba nove generacije akumulatorskih baterij na osnovi Zn. V projektu sodeluje še več drugih institucij, ki sestavljajo konzorcij akademskih in industrijskih partnerjev, ki v celoti pokrivajo različne tehnične in upravljavske vidike projektne zamisli.

Cilj tega podoktorskega dela je razviti metodo za odkrivanje in kvantifikacijo lokalnih informacij (mikrostrukturni razvoj, degradacija itd.) v komponentah baterij med statičnimi (3D) in dinamičnimi (4D) elektrokemičnimi cikličnimi poskusi pod napredno laboratorijsko rentgensko mikrotomografijo.

S preskusi, izvedenimi v okviru tega projekta, bodo pridobljene in situ slike akumulatorskih baterij na osnovi Zn nove generacije med cikličnim polnjenjem in praznjenjem. Kvantifikacija 4D razvoja mikrostrukture elektrod in elektrolitskega stika bo predstavljala nov napredek na tem področju. V sodelovanju s partnerskimi institucijami bodo te meritve združene z običajnimi elektrokemičnimi preskusi in spektrokemičnimi analizami, razvito pa bo tudi matematično modeliranje za predstavitev obnašanja elektrod in interakcije z elektrolitom in morebitnimi kemičnimi dodatki, kar nam bo omogočilo testiranje različnih kemičnih okolij in cikličnih modelov. Rezultati nam bodo omogočili boljše razumevanje življenjskih ciklov baterij na osnovi Zn v različnih delovnih pogojih in na različnih prostorskih ravneh ter uporabo matematičnih modelov za optimizacijo zasnove baterij in njihovih zmogljivosti.

Prijava na delovno mesto

Prijave zbiramo do vključno 5. februarja 2024 na e-naslovu kadri@zag.si, pri čemer nujno navedite

  • registrsko številko (PD53125),
  • šifro (H019001) in
  • naziv delovnega mesta (Asistent z doktoratom).

Dodatne informacije lahko dobite pri Lucii Mancini po telefonski številki 00386 70 495 598 ali prek e-pošte lucia.mancini@zag.si.

Delo se financira iz okvirnega programa EU za raziskave EIT Raw Materials (projekti za krepitev zmogljivosti, razpis KAVA 9).

Oznake:

Delite, izberite platformo!