Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije

Na Odseku za kovinske in polimerne konstrukcije so združeni raziskovalci in strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami različnih specialnosti iz gradbeništva in strojništva. Sodelujemo z industrijo in podjetji, ki se soočajo s problemi ali dilemami na strokovnih področjih delovanja odseka, na področju nestandardnih preiskav razvijamo in uvajamo nove metode preskušanja.

Dejavnosti

 • tehnična in strokovna podpora pri uvajanju novih tehnologij in uveljavljanju nove regulative na področju kovinskih in polimernih konstrukcij ter geotehničnih sider;
 • terenske meritve, pregledovanje in ocenjevanje stanja gradbenih konstrukcij in konstrukcijskih elementov in-situ;
 • različna laboratorijska preskušanja, preiskave in meritve konstrukcijskih sklopov, elementov ter gradbenih proizvodov;
 • podajamo ocene, mnenja, ekspertize, izvajamo preglede in nadzore, izvajanje kontrole kakovosti;
 • v sklopu kontrolnega organa za žičniške naprave izvajamo strokovno tehnične preglede žičniških naprav, pregledov in preskusov njihovih podsistemov ter magnetno induktivnih pregledov jeklenih vrvi;
 • raziskovalno in razvojno-raziskovalno delo;
 • izobraževanja.

Merilna in preskuševalna oprema

 • magnetno induktivna naprava;
 • vrvni tenzometer;
 • komplet za izvedbo izvlečnih preskusov pasivnih sider;

Projekti

 • RRP – Razvoj novih metod in tehnologij validacije visoko-tlačno litih izdelkov za avtomobilsko industrijo MVZT / 2006-2007
 • RRN Dopolnitev kriterijev za vgradnjo trajnih geotehničnih sider, DARS, d.d., 2003-2004
 • RRN Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sider – drugi del, DARS, d.d., 2006-2008

KDO SMO
Milan Grkman
univ. dipl. inž. str.
Vodja kontr. organa za žičniške naprave
01 280 45 26
041 381 870
milan.grkman@zag.si
dr. Iztok Klemenc
univ. dipl. inž. grad.
Vodja odseka
01 280 44 26
041 779 834
iztok.klemenc@zag.si
Tom Kunaver
mag. inž. str.
01 280 42 49
051 223 374
tom.kunaver@zag.si
Smiljan Tomljanovič
univ. dipl. inž. grad.
01 280 45 39
030 422 110
smiljan.tomljanovic@zag.si
mag. Polona Weiss
univ. dipl. inž. grad.
1. nam. vodje
01 280 43 99
031 621 359
polona.weiss@zag.si