ZAG je gostil požarne inšpektorje

20.12.2022

Nov ZAG-ov požarni laboratorij v Logatcu je v četrtek, 15.12.2022, obiskalo več kot 40 požarnih inšpektorjev MORS-a, ki izvajajo požarne inšpekcijske preglede stavb.  Friderik Knez jim je predstavil pomen požarnega preskušanja in požarnega inženirstva za varnost v stavbah, dr. Nataša Knez in Robert Umek sta teoretično in praktično predstavila preskušanja, ki jih izvajajo v Požarnem laboratoriju.

Sledilo je veliko konkretnih vprašanj glede izvajanja testov, uporabe poročil in certifikatov, akreditacije, ponovljivosti rezultatov, požarne odpornosti montažnih hiš, fasad, ipd.
Vsi so pokazali obžalovanje, da v Sloveniji ni nadzorovana vgradnja protipožarnih elementov (vrat, oken, loput..), kar lahko vodi v slabo vgradnjo ali izvedbo na objektih. Z nepravilno vgradnjo požarni element lahko izgubi funkcijo preprečevanja zadrževanja požara ali pa je čas funkcionalnosti zmanjšan, čeprav ima lahko ustrezen certifikat.

Obiskovalcem smo pokazali dva testa (mali plamen in SBI test) in celoten laboratorij. Obiskovalci so pokazali veliko zanimanje za naše delo in bili navdušeni nad velikostjo in sodobno opremo laboratorija.