Strokovnjaki v novem Požarnem laboratoriju vzpostavili odlične temelje za raziskovanje požarov

07.07.2022

V Obrtni coni Logatec, natančneje v novem Požarnem laboratoriju Zavoda za gradbeništvo (ZAG), se je konec junija odvila 1. mednarodna znanstvena delavnica EU projekta FRISSBE, ki je v raziskovanju požarov naslovila vidik trajnosti.

Dogodka so se udeležili priznani strokovnjaki iz kar 8. držav, ki so kot predstavniki različnih izobraževalnih in raziskovalnih organizacij prispevali še svoja znanja in izkušnje.

Program dvodnevne delavnice je pokrival naslednje glavne teme:

  1. Zagotavljanje požarno varnih stavb
  2. Požarna varnost v okvirih evropskih in mednarodnih združenj ter na sploh v okvirih trajnosti
  3. Trajnost lesenih gradenj

 

 

V okviru posameznega sklopa se je zvrstilo več kratkih, a zanimivih predavanj, ki so osvetlila trajnostne cilje in cilje požarne varnosti, katerih opredelitev je nujna za sodobno gradbeništvo. Kakovostna in jedrnata vsebina je skupaj s pomembnimi poudarki in interdisciplinarnimi primerjavami ponudila odlična izhodišča za plodno razpravo. Ta je sledila vsakemu sklopu in ga povzela z zaključnimi mislimi. Razprave so vodili

  • José Torero, profesor in vodja Oddelka za civilno, geomatsko in okoljsko inženirstvo na University College-u v Londonu,
  • Grunde Jomaas, ERA Chair holder EU projekta FRISSBE na ZAG-u in profesor na FAMNIT-u na Univerzi na Primorskem, ter
  • Friderik Knez, vodja Oddelka za gradbeno fiziko in vodja Požarnega laboratorija in požarnega inženirstva na ZAG-u.

Iz slovenskega prostora so se poleg strokovnjakov z ZAG-a dogodka udeležili še Slovensko združenje za požarno varnost (SZPV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Univerza v Ljubljani (UL) in InnoRenew CoE. Nekaj več kot 40 udeležencev si je med drugim ogledalo celotno poslopje novega požarnega laboratorija, ki je s svojo tlorisno površino 3.500 m2 največji v tem delu Evrope in še čaka na uradno odprtje v začetku septembra. Delavnica, ki je ustvarila različne nove priložnosti in s tem dala nov zagon za nadalnja raziskovanja, pa je bila prva – tako za projekt FRISSBE kot tudi za požarni laboratorij.

ZAG je nedavno ustanovil nov Oddelek za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, katerega nosilec je istoimenski projekt iz EU programa Horizon2020 – FRISSBE (Fire Safe and Sustainable Built Environment). Oddelek trenutno zaposluje 3 mednarodne znanstvenike, njegov namen pa je v južni in srednji Evropi ustvariti in podpreti močan raziskovalno-razvojni center na področju požarno varnega in trajnostno grajenega okolja.

Več informacij je na voljo na www.frissbe.eu ali na www.zag.si.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.