ZAG odpira največji požarni laboratorij v regiji

17.08.2022

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) bo v začetku septembra v Logatcu odprl nov požarni laboratorij, ki bo največji in edini tovrstni objekt v tem delu Evrope. Omogočil bo nadaljnji razvoj in znanstveno odličnost na področju preizkušanja požarnih lastnosti materialov in konstrukcij.

Gradnja laboratorija, ki bo na skoraj 3500 kvadratnih metrih površine ZAG-u zagotavljal zmogljivosti za testiranje požarne odpornosti proizvodov slovenske in tuje industrije, se je začela spomladi 2020. Objekt ima dve veliki peči, pripadajočo čistilno napravo in ostalo sodobno opremo za testiranje preizkušancev od mikro ravni do velikosti 4 krat 8 metrov.

Investicija je skupaj z nakupom opreme znašala skoraj 11 milijonov evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k znesku prispevalo dva milijona evrov, za preizkuševalno opremo pa je bilo prek projekta InnoRenew namenjenih 2,8 milijona evrov kohezijskih sredstev.

Novi objekt bo tudi sedež nedavno ustanovljenega oddelka za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, ki je rezultat projekta Frissbe iz EU programa Obzorja 2020. Gre za enega od štirih EraChair projektov, ki jih je do zdaj dobila Slovenija. Poglavitni cilji tega oddelka so dvig ugleda ZAG-a v širšem raziskovalno razvojnem prostoru, vključno z dvigom njegove znanstvene odličnosti in prilagoditvami za še bolj uspešno pridobivanje virov financiranja nacionalnih in mednarodno konkurenčnih raziskav, so še pojasnili.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je osrednja znanstveno-raziskovalna ustanova na področju gradbeništva v Sloveniji. Glavnino dejavnosti zavoda predstavljajo raziskave in razvoj na področju konstrukcij, materialov in okoljskih tehnologij, v katere je vedno bolj sistematično vključena tudi požarna varnost.