V Požarnem laboratoriju se dogaja …

02.02.2024

Zadnjega januarja 2024 je ZAG-ov Požarni laboratorij, ki se nahaja v Logatcu, gostil več deležnikov s področja požarnih raziskav in požarne varnosti. V sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo (SZPV) smo organizirali seminar na temo požarnih lastnosti gradbenih proizvodov, ki je vključeval vodeni ogled manjših laboratorijev in hale. Hkrati sta v sejnih sobah potekala dva sestanka v zvezi raziskovalnimi projekti, ki so trenutno v teku.

V Požarnem laboratoriju deluje Oddelek za požarno-varno trajnostno grajeno okolje (rezultat istoimenskega ERA Chair projekta FRISSBE), ki ga sestavljata Požarni laboratorij in požarno inženirstvo in Odsek za požarne raziskave in inovacije.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.

 

Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov

Na gradbiščih se velikokrat srečamo z nepoznavanjem predpisanih zahtev glede požarnih lastnostih različnih gradbenih proizvodov, od požarnih zidov in njihovih obložnih materialov do proizvodov za povečanje požarne odpornosti nosilnih konstrukcij objekta. Za boljše poznavanje tematike se je med 9. in 15. uro odvijal seminar “Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov”, ki ga je izvedel Milan Hajduković, nekdanji vodja Požarnega laboratorija.

Udeleženci so se seznanili z gradbenimi proizvodi in pasivnimi ukrepi, ki vplivajo na požarno varnost objekta, deloma tudi s sistemi aktivne požarne zaščite. Izvajalec je pojasnil požarne lastnosti teh proizvodov, kako jih proizvajalci dokazujejo, zakaj je njihovo certificiranje pomembno, katera dokazila so potrebna za kupca in kako morajo biti vgrajeni, da služijo svojemu namenu. Prikazal je tudi nekaj primerov požarov, v katerih so ustrezno izbrani gradbeni materiali uspešno zaustavili napredovanje požara.

Seminar je bil namenjen projektantom požarne varnosti, revidentom, pooblaščenim in nadzornim inženirjem, arhitektom, proizvajalcem in dobaviteljem gradbenih proizvodov, vodjem del, izvajalcem gradenj, različnim inšpektorjem (tržnim, gradbenim in požarnim) in vsem, ki so v dvomih glede ustreznosti tistih gradbenih proizvodov, od katerih je odvisna požarna varnost grajenih objektov.

 

Interni sestanek ZAG-ovcev

Da je ZAG interno interdisciplinarno povezan se vidi tudi v sestankih manjšega obsega. V sejni sobi prvega nadstropja so se sestali dr. Andrea Lucherini iz Odseka za požarno raziskave in inovacije, dr. Urška Blumauer iz Požarnega laboratorija in požarnega inženirstva, dr. Mirjam Bajt Leban iz Laboratorija za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito in dr. Andrej Anžlin iz Odseka za mostove in druge inženirske objekte.

 

Sestanek WoDeFi

Prof. Grunde Jomaas in dr. Ulises Rojas-Alva sta gostila sestanek s partnerjem InnoRenew CoE za projekt WoDeFi, ki je financiran s strani ARIS (št. J4-50132). Dr. prof. Andreja Kutnar, doktorski študent Han Lei in drugi raziskovalci iz InnoRenew-ja so tako razpravljali o napredku projekta. Dolga je bila tudi razprava o tem, katera metoda modificiranja lesa bi prinesla najboljše rezultate glede požarne varnosti. Sestanek je bil zelo produktiven, tovrstne aktivnosti pa se bodo nadaljevale še v prihodnosti.