Terenske meritve, pregledovanje in ocenjevanje stanja gradbenih konstrukcij in konstrukcijskih elementov in-situ:

  • kontrola izdelave in montaže novozgrajenih jeklenih konstrukcij z upoštevanjem specifičnih zahtev standarda SIST EN 1090-2 glede sledljivosti materiala, varjenja, vijačenja, oziroma vseh procesov, ki vplivajo na projektirane oziroma deklarirane karakteristike;
  • ocene nosilnosti in stabilnosti obstoječih jeklenih konstrukcij z ozirom na poznano korozijsko stanje ali druge poškodbe, ki so posledica staranja ali izrednih preobremenitev;
  • na področju geotehničnih sider v sodelovanju z Laboratorijem za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito pregledujemo in ocenjujemo stanje sidranih objektov s poudarkom na dostopnih delih vgrajenih geotehničnih sider;
  • ocenjevanje stanja obstoječih lesenih konstrukcij (lesenih mostov in elementov zgradb, zlasti lesenih strešnih in stropnih konstrukcij), izdelujemo ekspertize ter ocenjujemo vzroke poškodb vgrajenih lesenih gradbenih konstrukcij;
  • v sklopu pregledovanje in ocenjevanje polimernih konstrukcij ugotavljamo vzroke poškodb obstoječih polimernih konstrukcij ter izvajamo monitoring v času uporabe.