Aktivnosti kontrolnega organa za žičniške naprave obsegajo naslednje dejavnosti:

 • Preiskave na področju žičniških naprav:
  • neporušne preiskave jeklenih žičnih vrvi z magnetno induktivno metodo z ugotavljanjem poškodb, ki zmanjšujejo nosilni presek vrvi (počene žice, obraba, udari strele, martenzitne strukture v materialu, korozija, deformacije);
  • ocenjevanje pričakovane življenjske dobe žičnih vrvi glede na stopnjo poškodovanosti;
  • potrjevanje skladnosti izvedbe novozgrajenih žičniških naprav;
  • potrjevanje obratovalne sposobnosti žičniških naprav v rednem obratovanju z vidika varnosti;
  • preskušanje mehanskih varnostnih sklopov;
  • preskušanje signalno varnostnih naprav;
  • preskušanje sposobnosti dinamične vzdržljivosti nosilnih elementov žičniških naprav na utrujanje;
  • kontrola montaže, kontrola izvedbe spletanja in zalivanja koncev žičnih vrvi;
  • pregledovanje, preskušanje in ocenjevanje stanja žičnic za prevoz tovora.
 • Druge dejavnosti s področja žičniških naprav:
  • strokovno tehnični pregledi žičniških naprav (po pooblastilu takratnega Ministrstva za promet RS od leta 2004 naprej);
  • potrjevanje sposobnosti izvajalcev posebno zahtevnih del z vrvmi (pletenje vrvi in izdelava zalivk vrvnih konusov);
  • revizije varnostnih analiz žičniških naprav za izdelavo varnostnega poročila;
  • ocenjevanje splošnega stanja rabljenih žičniških naprav z vidika varnosti in zanesljivosti obratovanja,strokovna mnenja in ocene s področja pravilne izbire jeklenih žičnih vrvi;
  • ekspertize o vzrokih nesreč in drugih izrednih dogodkih na žičniških napravah.